بلاگ نویسی را از سال 84 با "صدای معلم" شروع کردم. بعد از چندی، به "کشتی سبزوار" پرداختم و از اسفند 93 مديريت وبلاگ "انجمن اسلامی معلمان سبزوار" را برعهده گرفتم.اینک با توجه به علائق خود؛ لزوم داشتن سایتی با ویژگی های خبري، تحليلي، با رویکرد انتقادی درباره ی مسایل آموزش و پرورش، اجتماع، ورزش و سياست را احساس کردم که با عنوان "سبزوار نگار" پیش روی شماست.