خبرهای مربوط به شهرداري

کوي گلستان آينه عملکرد مديريت شهري سبزوار در 30-40 سال گذشته است

شرايط نامساعد اقتصادي مانع توجه شهرداری به مسائل فرهنگي نشده است

پیاده راه خیابان شریعتمداری وارد فاز اجرايي مي شود

جداره سازی خیابان بیهق سبزوار آغاز شد

صرفه جويي ۵۰۰ ميليون توماني هزينه هاي آموزش در شهرداري سبزوار

جابجايي لوله هاي نفت و اجراي آيلند مياني خيابان شهيد باهنر سبزوار

شهرداری سبزوار برای آبیاری فضای سبز شهری جلسه فوق العاده ستاد بحران تشکیل داد

جلسه كميته اجتماعي ستاد باز آفريني بافت هاي فرسوده شهري برگزار شد

شهرداری سبزوار؛ جلودار تجلیل از خبرنگاران و فعالان عرصه خبر و رسانه

استقبال از گروهی که بي دست و پا به دماوند صعود كرد

لوله هاي نفت سبزوار جابجا شد

محوطه و فضاي سبز مصلي تاريخي سبزوار به شهرداري واگذار مي شود

برای تحقق شهري ايمن تلاش مي كنيم

تيم واليبال شهرداري سبزوار در مسابقات لیگ برتر والیبال استان سوم شد

مسابقات والیبال سازمان های تابعه شهرداری سبزوار

شهرداری سبزوار قهرمان مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان سبزوار شد

پوشش تنه درختان سبزوار با ترکیب غیر شیمیایی

اعتبار یک و نیم میلیارد تومانی پیاده روسازی معابر

سرمایه گذاری؛ نیازمند ایجاد پیوست اقتصادی و گردشگری است

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد