کد خبر : 605
Print
سبزوارنگار

عدم کفایت زیرساخت های بیمه ی آتیه سازان حافظ موجب ایجاد نگرانی بین فرهنگیان و جامعه ی پزشکان شده است

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۶

خلاصه خبر

http://sabzevar.razaviedu.ir/files/posts/45541.JPG

به گزارش سبزوار نگار؛ جلسه ی هم اندیشی پزشکان سبزوار با شرکت بیمه ی آتیه سازان حافظ با همکاری سازمان نظام پزشکی و مدیریت آموزش و پرورش سبزوار در محل نظام پزشکی سبزوار برگزار شد.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار در این جلسه گفت: عدم کفایت زیرساخت های بیمه ی آتیه سازان حافظ و حجم زیاد بیمه گذار موجب ایجاد نگرانی بین فرهنگیان و جامعه ی پزشکان شده است.

دکتر مرتضی بینش افزود: نهادهای نخستین مثل: خانواده، آموزش و پرورش، دین، سیاست و اقتصاد نیازهای اولیه ی انسان را برطرف می کند و بیمه به عنوان نهاد دومین، بخش عمده ای از نیازهای فرهنگیان را در بخش سلامت پاسخ می دهد.

وی تصریح کرد: با وجود این که بیمه ی ایران عملکرد نسبتاً خوبی داشت ولی به هر دلیلی تمایل به ادامه ی کار و عقد قرارداد نداشت و تنها بیمه ای که آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرد بیمه ی آتیه سازان حافظ بود.

وی ابراز امیدواری کرد: بیمه ی آتیه سازان حافظ؛ برای اعتلای فرهنگ، حفظ جایگاه و شأن فرهنگیان و ایجاد بستری مناسب برای سلامت جامعه با افزایش شعب در سطح گسترده تری فعالیت کند.

رییس سازمان نظام پزشکی سبزوار نیز با تأکید بر این که سازمان های بیمه گر نقشی اساسی در کاهش آلام مردم دارند گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از متولیان حوزه ی سلامت؛ علاوه بر این که متولی حقوق صنفی پزشکان است، خود را متعهد به رعایت حقوق بیماران نیز می داند.

دکتر محمود فاضل ضمن ابراز نگرانی از عدم تحقق مطالبات پزشکان توسط بیمه ی آتیه سازان حافظ افزود: اگر مطالبات پزشکان دیر پرداخت شود و خدای نکرده شأن و حرمت همکاران پزشک به عنوان طرف قرارداد حفظ نشود؛ زمینه ی عقد قرارداد فراهم نخواهد شد.

نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی پیشنهاد داد؛ مبلغی تحت عنوان تنخواه گردان به طرف های قرارداد پرداخت شود که اگر بعداً خواستند وارد کسوراتی شوند، از این محل پرداخت شود.

دبیر نظام پزشکی سبزوار نیز با بیان پیشینه ی نامناسب بیمه ی آتیه سازان حافظ گفت: موارد متعددی از بندهای قرارداد موجب نگرانی جامعه ی پزشکان شده است که باید ایرادهای آن برطرف شود.

دکتر رضا ناوی ضمن انتقاد از اطلاع رسانی ناقص شرکت بیمه ی آتیه سازان حافظ، با توجه به جمعیت زیاد فرهنگیان سبزوار؛ خواستار افزایش تعداد شعب بیمه در شهرستان شد.مسؤول انجمن پزشکان عمومی سبزوار با انتقاد از تفاوت نرخ پرداختی پزشکان در سایر شهرستان ها، از تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان سبزوار ابراز نارضایتی کرد.

مدیر بیمه ی آتیه سازان حافظ خراسان رضوی با ذکر تاریخچه ای از این شرکت گفت: ۹۵درصد سهام بیمه ی آتیه سازان حافظ را سازمان بیمه ی سلامت خریداری کرده است و مانند سایر شرکت های بیمه رویکرد ورشکستی نداریم.

مهندس زارعی افزود: قرارداد بیمه ی آتیه سازان حافظ تنها قراردادی است که وزرای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را امضا کرده اند.وی با پذیرفتن مشکلات گذشته تصریح کرد: در گذشته زیرساخت های لازم فراهم نبود که با توجه به این که ما تحت حمایت سازمان بیمه ی سلامت هستیم مشکلات گذشته تکرار نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما از خرید خدمت؛ شرایط بُرد - بُرد است و از نظر ما خرید خدمتی خوب است که بتوانیم به آن عمل کنیم و تداوم داشته باشد.

مدیر بیمه ی آتیه سازان حافظ خراسان رضوی با تأکید بر هزینه بر بودن درمان گفت: تفاوت بیمه ی آتیه سازان حافظ با سایر بیمه ها در تک محصولی بودن آن است و امروزه سازمان های بیمه گر تمایلی به گرفتن بیمه ی تکمیلی درمان ندارند.

وی گفت: رویکرد بیمه ی آتیه سازان حافظ در پرداخت مطالبات پزشکان یک ماهه بوده است و اگر شکایتی در این خصوص باشد به صورت موردی رسیدگی خواهم کرد.

وی یادآوری نمود: اطمینان داشته باشید اگر بیمه ی سلامت طرح تجمیع خود را راه اندازی کند؛ هیچ شرکت بیمه گری مجاز نیست بیمه ی تکمیلی ارایه کند.شایان ذکر است؛ برخی از پزشکان حاضر در جلسه به بیان انتقادات و نقطه نظرات خود راجع به بیمه ی آتیه سازان حافظ پرداختند.

جلسه ی هم اندیشی پزشکان سبزوار با شرکت بیمه ی آتیه سازان حافظ با همکاری سازمان نظام پزشکی و مدیریت آموزش و پرورش سبزوار در محل نظام پزشکی سبزوار برگزار شد.

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار در این جلسه گفت: عدم کفایت زیرساخت های بیمه ی آتیه سازان حافظ و حجم زیاد بیمه گذار موجب ایجاد نگرانی بین فرهنگیان و جامعه ی پزشکان شده است.

دکتر مرتضی بینش افزود: نهادهای نخستین مثل: خانواده، آموزش و پرورش، دین، سیاست و اقتصاد نیازهای اولیه ی انسان را برطرف می کند و بیمه به عنوان نهاد دومین، بخش عمده ای از نیازهای فرهنگیان را در بخش سلامت پاسخ می دهد.وی تصریح کرد: با وجود این که بیمه ی ایران عملکرد نسبتاً خوبی داشت ولی به هر دلیلی تمایل به ادامه ی کار و عقد قرارداد نداشت و تنها بیمه ای که آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرد بیمه ی آتیه سازان حافظ بود.

وی ابراز امیدواری کرد: بیمه ی آتیه سازان حافظ؛ برای اعتلای فرهنگ، حفظ جایگاه و شأن فرهنگیان و ایجاد بستری مناسب برای سلامت جامعه با افزایش شعب در سطح گسترده تری فعالیت کند.

رییس سازمان نظام پزشکی سبزوار نیز با تأکید بر این که سازمان های بیمه گر نقشی اساسی در کاهش آلام مردم دارند گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از متولیان حوزه ی سلامت؛ علاوه بر این که متولی حقوق صنفی پزشکان است، خود را متعهد به رعایت حقوق بیماران نیز می داند.

دکتر محمود فاضل ضمن ابراز نگرانی از عدم تحقق مطالبات پزشکان توسط بیمه ی آتیه سازان حافظ افزود: اگر مطالبات پزشکان دیر پرداخت شود و خدای نکرده شأن و حرمت همکاران پزشک به عنوان طرف قرارداد حفظ نشود؛ زمینه ی عقد قرارداد فراهم نخواهد شد.

نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی پیشنهاد داد؛ مبلغی تحت عنوان تنخواه گردان به طرف های قرارداد پرداخت شود که اگر بعداً خواستند وارد کسوراتی شوند، از این محل پرداخت شود.

دبیر نظام پزشکی سبزوار نیز با بیان پیشینه ی نامناسب بیمه ی آتیه سازان حافظ گفت: موارد متعددی از بندهای قرارداد موجب نگرانی جامعه ی پزشکان شده است که باید ایرادهای آن برطرف شود.

دکتر رضا ناوی ضمن انتقاد از اطلاع رسانی ناقص شرکت بیمه ی آتیه سازان حافظ، با توجه به جمعیت زیاد فرهنگیان سبزوار؛ خواستار افزایش تعداد شعب بیمه در شهرستان شد.مسؤول انجمن پزشکان عمومی سبزوار با انتقاد از تفاوت نرخ پرداختی پزشکان در سایر شهرستان ها، از تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان سبزوار ابراز نارضایتی کرد.

مدیر بیمه ی آتیه سازان حافظ خراسان رضوی با ذکر تاریخچه ای از این شرکت گفت: ۹۵درصد سهام بیمه ی آتیه سازان حافظ را سازمان بیمه ی سلامت خریداری کرده است و مانند سایر شرکت های بیمه رویکرد ورشکستی نداریم.

مهندس زارعی افزود: قرارداد بیمه ی آتیه سازان حافظ تنها قراردادی است که وزرای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را امضا کرده اند.

وی با پذیرفتن مشکلات گذشته تصریح کرد: در گذشته زیرساخت های لازم فراهم نبود که با توجه به این که ما تحت حمایت سازمان بیمه ی سلامت هستیم مشکلات گذشته تکرار نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما از خرید خدمت؛ شرایط بُرد - بُرد است و از نظر ما خرید خدمتی خوب است که بتوانیم به آن عمل کنیم و تداوم داشته باشد.

مدیر بیمه ی آتیه سازان حافظ خراسان رضوی با تأکید بر هزینه بر بودن درمان گفت: تفاوت بیمه ی آتیه سازان حافظ با سایر بیمه ها در تک محصولی بودن آن است و امروزه سازمان های بیمه گر تمایلی به گرفتن بیمه ی تکمیلی درمان ندارند.

وی گفت: رویکرد بیمه ی آتیه سازان حافظ در پرداخت مطالبات پزشکان یک ماهه بوده است و اگر شکایتی در این خصوص باشد به صورت موردی رسیدگی خواهم کرد.

وی یادآوری نمود: اطمینان داشته باشید اگر بیمه ی سلامت طرح تجمیع خود را راه اندازی کند؛ هیچ شرکت بیمه گری مجاز نیست بیمه ی تکمیلی ارایه کند.

شایان ذکر است؛ برخی از پزشکان حاضر در جلسه به بیان انتقادات و نقطه نظرات خود راجع به بیمه ی آتیه سازان حافظ پرداختند.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
گزارش و گفت و گو

لزوم همکاری تمام نهادها برای مقابله با تکدی گری در سبزوار

مشکل اصلاح‌طلبان این است که نمی‌گویند چگونه می‌خواهند شعارهای خود را محقق کنند

امور شرعی با اجبار و تحمیل سازگار نیست

تحمل جامعه؛ حدی دارد

حکیم سبزواری به عنوان خاتم الفلاسفه شناخته می شود

مشکلات حاشیه شهر سبزوار

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

مسئولان قدر مردم ایران را ندانستند

عبور از روحانی به عبور از نظام متصل می شود

نشست خبری مسؤولین دانشگاه حکیم سبزواری با اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد

رئیس جمهور کمتر از 15 درصد قدرت را در اختیار دارد

مشاورین مدیر آموزش و پرورش سبزوار انتخاب شدند

عرصه سیاست جایی برای ایده آل‌گرایی‌نیست!

ازدواج و اشتغال؛ بیش ترین دلیل ترک تحصیل دانش آموزان است

آیین نامه دبیرخانه مجازی توسعه پایدار شهرستان سبزوار تدوین شد

همنوایی با معترضان با هدف انتقام انتخاباتی از دولت غلط بود

چالش تعطیلی شهربازی سبزوار به روایت سرمایه گذار، شهرداری و اداره برق

دبیرخانه مجازی توسعه پایدار شهرستان سبزوار تشکیل می شود

شفافیت؛ مهمترین رکن بودجه97 است

استبداد راه را بر فریب و دورویی باز می‌کند

مهمترین اولویت های شورای اسلامی شهر سبزوار

همکاری با انجمن اسلامی معلمان برای ما افتخار است

معلمان گاهی به خاطر مطالبات صنفی، برچسب ضد امنیتی می خورند

سرمایه داروسازی طاها، طی سی ماه گذشته، 6برابر شده است

باید تکلیف خود را درباره «پلورالیسم» در جامعه روشن کنیم

گزارش صد‌ روزه و وعده‌هايي که اجرايي نشد!

سخنگوی رسمی انجمن اسلامی معلمان سبزوار معرفی شد

هیأت رئیسه و مسؤولین کمیته های انجمن اسلامی معلمان سبزوار انتخاب شدند

دومین مجمع عمومی انجمن اسلامی معلمان سبزوار برگزار شد

درخواست پست توسط برخی اصلاح طلبان از روحانی؛ وهن اصلاح طلبی است