کد خبر : 6369
Print
شعر(طنز)

حقوق مردگان!

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۶

سبزوارنگار:

 با ردای انبیا بر خلق خدمت می کنیم / بی ریا بی ادعا نشر فضیلت می کنیم
انبیا گر با سلاح معجزه می آمدند / بی سلاح و معجزه دایم نصیحت می کنیم
گر که موسی با عصایش اژدها می ساخته / با سر خودکار خود ایجاد وحشت می کنیم
با بهایم نوح اگر کشتی سواری می کند / با هزاران جانور هر روز صحبت می کنیم
زنده گر عیسی بسازد با دمش هر مرده را / با حقوق مردگان ما هم معیشت می کنیم
توی آتش رفت گر یکباره خلیل / در کلاس بی کولر ما استقامت می کنیم
گر که سیم و زر سلیمان بیش داشت / بیمه زرین دهند ما را قناعت می کنیم
صبر ایوب ار چه باشد بی مثال / ما صبوری با ارادت های دولت می کنیم
گر که اسرائیل ده ها بچه داشت / پیش خرج یک دو تا حس خجالت می کنیم
قیمت یوسف اگر هر لحظه رو به اوج بود / چون تورم می شود ما افت قیمت می کنیم
امنیت یونس اگر در بطن ماهی داشته / با تن ماهی مان احساس شوکت می کنیم
اشتر صالح اگر چه کشته شد / با خط روی لگن حس شباهت می کنیم
با ستمکاران اگر جنگید طالوت نبی / با حقوق رفتگر ما جنگ قدرت می کنیم
گر نفهمیدند حرفش قوم خود / پیش قوم <چی بگم> دایم شکایت می کنیم
در فلک صحبت ز صوت حضرت داوود بود / بهر نمره گر بود قرآن تلاوت می کنیم
انبیا گر روز و شب مشغول خدمت بوده اند / عشق و حال بیخودی با ضمن خدمت می کنیم
انبیا گر دائما در طاعت حق بوده اند / با حقوق بی مثال خود اطاعت می کنیم
شرمساریم از همه  پیغمبران / شغل خود را اینچنین وصف شباهت می کنیم
همدلی نه، همزبانی دیده ایم / از جدایی ها شکایت می کنیم

امضا: جو گیر!

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...