کد خبر : 6526
Print
سبزوارنگار

اندر احوال شيخُنا، مرادُنا و محبوب قلوبنا الرجب الفسنقري ادام الله ظله العالي

دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۵

Image titleسبزوارنگار/آورده اند كه نامبرده ي معروف و آن شخصيت محبوب از زماني كه به شرف بازنشستگي نايل شده، كنج عزلت گزيده و در مجاورت سماور ذغالي محبوبش كه چاي آن به شدت دلپذير! داراي رنگ اصيل! مي باشد، به ممارست و مداقّت در آثار قدما و متجدين پرداخته و سخت مستنعرق در احوال خويش! به طوري كه كمتر در مجالس و محافل ظاهر شدي و بار عام كمتر همي دادي. جز برخي خواص كه توان راز دل بديشان گفت. يا برخي جوانان مقبول الفكر و محبوب النظر كه ارشادات شيخ را دريافت نمودي! بار خاص نيز ندادي! هر روز حلقه ي مريدان تنگ تر نمودي! به وجهي كه به مصداق «و انذر عشيرتكم الاقربين» گاهي با خانواده و نزديكان به سفر كرمان و يزد و ديگر بلاد محصوره رفتي يا براي انبساط خاطر و حظّ بصر و تفرج صنع، به مزارع و باغات اطراف شهر رفتي و احباب را هم نواختي!

حتي از حضور در محافل و مجالس ادبي، فرهنگي و اجتماعات همكاران امتناع ورزيدي و در مجالس رقص و سماع كه از نوادر است! و مجالس قول و غزل كه به فواصل هست! شركت ننمودي، كه «صلاح مملكت خويش خسروان دانند» حقير در اين فقره كه چرا شيخ به حضور در مجالس و محافل اقبال نشان نمي دهند، هر چه غور كردي به جايي نرسيدي، الا اين گفته ي شعر شاعر كه:

خلوت گزيده را به تماشا چه حاجتست؟        چون روي دوست هست به صحرا چه حاجتست؟

اما غرض از قلمي كردن اين فقره اين است كه: حضرت سيد ابوالفضل حسيني كه از اكابر و اعاظم اصلاحات در خراسان بزرگ است! به سبب ذوق لطيف و علاقه ي وافر به هنر و ادبيات محفل انسي را در هنركده ي آقاي زرقي مديريت و به گفته ي خودش (مبصري) مي كند، از جناب شيخ براي ارشاد خلق دعوت نمودي بار اول و دوم با ناكامي روبرو شدي و به ظّن حقير كه كمي از اوضاع و احوال و سعد و نحس كواكب با خبر بود وقعي ننهادي! براي سومين بار اصرار بر حضور شيخ داشتي و در اين مقولت با قول و قرار و تقاضاي خود و شخص آقاي زرقي مداومت ورزيدي و شخصا با وسيله ي نقليه شخصي به درب منزل شيخ جهت آوردن حضرتشان مراجعت نمودي ولي مع الأسف با درب بسته روبرو گشتي و لاجرم مستمعان در انتظار خطيب ماندي و بالطبع اين نتيجه واصل شد كه «در نمي گيرد نياز و ناز ما با روي دوست».

الغرض ظّن بدگمانان! در بي فايده بودن اصرار به حضور شيخ در محافل به حقيقت پيوست و اين نكته كه «آزموده را آزمودن خطاست» مسجّل گشت!

حقير از علاقه مندان و مشتاقان ديدار شيخ و شنيدن ارشادات وي مي باشد. حتي يك بار كه از سرزمين اجنّه و ارواح و مملكت هزار مذهب «هندوستان» برگشته بودم به واسطه ي يكي از دوستان (باجناق محترم ايشان) توفيق زيارت نصيبم شد و از ديده ها و شنيده هاي خود از شبه قاره برايشان تعريف نمودم «تا چه قبول افتاد و چه در نظر آمد!» اكنون نيز قصد هيچ گونه انذار و تبشير ندارم و چون ديگر مشتاقان درد هجر را تحمل مي كنم! فقط نگران اين هستم كه ناكرده خداي اين ضرب المثل مشهور مصداق پيدا نكند كه «از دل برود هر آن چه از ديده برفت!» كه هرگز چنين مباد! ايام به كام، عمر مستدام!

اقّلُ السادات بلوك مزينان

       ســـيد جـــلال ســيـــدان

                               ارديبهشت 94

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...