کد خبر : 7090
Print
علیرضا سعیدآبادی؛ کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی

انقلاب عاشورا؛ پایان تاریخ

چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۳


Image titleسبزوارنگار/علیرضا سعیدآبادی
              
"هر روز عاشورا و هر زمین کربلاست" این آموزه گر چه از شعائر بدون حدیث است اما ریشه در حریت و فرهنگ این مردم دارد و فراتر از ملاحظات نژادی، قومی، جغرافیایی و دینی، موید این حقیقت است که پیروی از سنت لایتغیر الهی و عقیده ناب، زمان و مکان و مرز نمی شناسد. انقلاب عاشورا، جهانشمول است و به تمامی عصرها و نسل ها تعلق دارد. رسالت آخرین برگزیده و امامت خاندان پاک او پشتوانه آن است. در انقلاب عاشورا، بهترین مردمان جهان فقط در برابر اشخاص بد قیام نکردند. اصلاح امور دین، بازشناساندن حقیقت به بشریت و تکثیر نهضت در بستری فراتر از زمان و مکان از اهداف اساسی آن انقلاب زیبا بوده و همیشه و در همه جا باید از آن پیروی کرد. امام راحل(ره) این را دستور می دانند. اگر نظام سلطه، فرهنگ عرفی مسلک و انسان محور غرب را سرآمد فرهنگ ها می داند و شعار پایان تاریخ را سر می دهد و به کمک جریان سازی های رسانه ای، انسان غربی را انسان کامل و جامعه غربی را مدینه فاضله به جهانیان معرفی می کند به این دلیل است که نه فقط شهروندان غربی بلکه بسیاری از مردمان مشرق زمین به تمامی جنبه های حقیقت ناب دسترسی ندارند و در غفلت متاثر از دنیای مادی گرفتار هستند. 

شناخت کامل وقتی امکان پذیر است که از منظری وسیع تر و فرا عقلی به سوژه مورد مطالعه احاطه داشته و نگاه کنیم. حتی اگر شناخت صرفاً ذهنی بخواهیم درباره اموری داشته باشیم باید فرصت تحقیق و بررسی منابع فکری و دینی مختلف و مرتبط را به آن مردمان بدهیم. بی شک، پروردگار عالم عقل انسانی را واسطه ای برای شناخت حقیقت و درک سایر حیطه های ارتباطی قرار داده اما تنها مرجع و راه شناخت نیست. 

در غرب، انسان و فهم او مرکز شناخت و مرجع خیر و صلاح امور قرار گرفته و ایدئولژی های دنیایی در آن جا حاکم است. یکی از این ها جهانی سازی اقتصاد است. جهانی سازی؛ واژه ای مصطلح در اقتصاد بین الملل است و به عنوان شالوده نظام سرمایه داری در غرب بسیار به کار می رود. در جهانی سازی پیش از آن که اهرم های اقتصادی به حرکت درآیند این ابزارهای فرهنگی و سیاسی هستند که در جوامع هدف فعال می شوند و زمینه های نیاز و بهتر بگوییم وابستگی را فراهم می کنند. پایان تاریخ به زعم غرب، جهانی شدن ارزش های نظام سرمایه داری و عقبه آن مکتب لیبرال دمکراسی است. 

من معتقدم با این که مقایسه آن همه عظمت در روزهای نهم و دهم سال 61 هجری قمری با امور عرفی و دنیایی، قیاس مع الفارق است و فاصله این با آن از زمین تا آسمان است اما برای درک بیشتر ناگزیز از این پرسش هستیم. کدام دستاورد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در غرب فراتر از زمان خود رفته که نظام سلطه آن را پایان تاریخ می نامد؟ 

پیروزی یک بخش از دنیای مادی بر بخش دیگری از آن تحت عنوان غلبه لیبرالیسم بر کمونیسم بیش از آن که مسئله ای عام و جهانشمول باشد ناشی از زد و خوردها و رقابت های درون نظام سرمایه داری است، به دنیای خارج از آن مربوط نمی شود، مسئله بشریت نیست، در واقع یک عارضه درون تمدنی است و به تمدن های شرقی و به ویژه تمدن اسلامی ربطی ندارد. در واقع، پایان تاریخ از انقلاب عاشورا شروع می شود و در مرحله آخر با مهدویت به سرانجام می رسد. چگونه فرهنگ غربی با وجود تمامی کاستی های ذاتی و بحران های متعددی که در حوزه های فرد، خانواده، اجتماع، اخلاق و سیاست با آن ها مواجه است و اندیشمندان همان کشورها به آن ها اذعان دارند به خود اجازه می دهد، به جهانی شدن بیاندیشد، ایدئولوژی خود را پایان تاریخ بداند، سایر فرهنگ ها را در ذیل غرب تعریف کند و شان و مرتبه آن ها را نادیده بگیرد. از آن بدتر این است که برخی از روشنفکران داخلی از کنار این تحقیرها با تسامح و تساهل می گذرند و داشته های ناب مردم خود را نمی بینند و به انقلاب عاشورا حداکثر در حد محلی و محدود می نگرند. از آن ها این را می پرسم که پس از گذشت صدها سال، در درون رویداد عاشورا چه عناصری وجود دارد که انسان ها را از ملیت ها و فرهنگ های مختلف به حرکت درمی آورد؟ و هزاران شخصیت برجسته در تاریخ در برابر آن سر تعظیم فرود می آورند؟ گاندی رهبر یکی از بزرگ ترین انقلاب های جهان می گوید: "اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، بایستی از امام حسین پیروی کند." 

انقلاب عاشورا از دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری مورد واکاوی قرار می گیرد. لایه رویی این حماسه تاریخی، رویارویی دو سپاه است یکی به استعداد ده ها هزار نیروی نظامی و دیگری محدود به هفتاد و دو تن که اسامی این عده قلیل در قلب تاریخ ثبت شده است. جنگ ها با سه هدف سیاسی، نظامی و انسانی شروع می شوند و پیروزی و شکست در هر جنگ به میزان تحقق این اهداف بستگی دارد. اگر انقلاب عاشورا را فقط در سطح یک رویارویی نظامی مورد بررسی قرار دهیم از نظر محاسبات جنگی، این نبرد با تمامی صحنه های شگفت و بی بدیلی که داشته از پیش باخته بوده اما نقطه افتراق آن با مسائل نظامی درهمین جاست. عاشورا نه تنها یک انقلاب است بلکه به دلیل جنبه های سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و وجه نرم آن به عنوان عالی ترین انقلاب در دل ملت ها ثبت شده و اثرات آن مرزهای عقیدتی، ملی، نژادی و قومی را درنوردیده است. این حقیقت باعث شده که در یک جنگ نابرابر بین دو سپاه با عدد قلیل 72 و عدد کثیر 30000 نیرو، مفاهیم پیروزی و شکست معنای دیگری بیابند و نهضت عاشورا در همه زمان ها و مکان ها یک الگوی پیروز و برتر باشد. از نقش اسطوره ای زنان و فرزندان در این دردناک ترین تراژدی انسانی، تاریخ فراوان یاد کرده است. روایت شهادت نوزاد شش ماهه کربلا، دل هر انسانی را به درد می آورد. باید گفت جهانی شدن انقلاب عاشورا فراتر از جنبه های سخت آن به حیطه جنگ نرم ارتباط می یابد وگرنه مسائل نظامی آن از مدت ها قبل، جهانی شده و ملت های آزاده از آن الگوبرداری کرده و بهره های فراوان برده اند. 

در دفاع مقدس مردم ایران و در ادامه آن، جریان مقاومت در سطح منطقه و در بخش های دیگر جهان به خوبی از انقلاب عاشورا الگوبرداری شده است. پیروی اقشار مردم از فرهنگ ایثار و شهادت و الگوی مقاومت دو نمونه بارز از کاربردهای توامان نظامی و فرهنگی آن انقلاب است. درباره وجه نرم آن ذکر این نمونه کافی است که هر ساله بزرگ ترین راهپیمایی جهان در چهلم آن امام همام در کربلا برگزار می شود و نمایش قدرت نرم اسلام در آن خیره کننده است. در برابر این پیروزی های الهی، دشمنان اسلام برنامه های دقیقی دارند. اسلام هراسی و مهار انقلاب اسلامی ایران، گسترش خشونت در جهان اسلام، تکثیر نا امنی و جریان های واگرا در ممالک اسلامی، تغییر در مرزها و جغرافیای کشورهای اسلامی، نابودی الگوی مقاومت و جایگزینی آن با جریان های وابسته، مواجهه با خیزش ها و بیداری اسلامی و جلوگیری از اسلام خواهی و صدور اسلام به غرب از اهم برنامه های نظام سلطه است که بازتولید انقلاب عاشورا به عنوان مکتبی با ساختارهای محکم فکری، مبانی عام فرهنگی و قدرت بالای سیاسی می تواند آن ها را بی اثر کند. پایان تاریخ؛ انقلاب عاشورا و جهانی شدن قدرت نرم و حب آن در دل ملت هاست و ثمره تلاش انسان های بزرگی است که از منبع بیکران حسینی دارند الهام می گیرند، راه را هموار می کنند و با الگوبرداری از آن آینده روشنی را برای بشریت ترسیم می کنند. امام راحل(ره) سرآمد زمانه ما در این باره می گوید: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
فرهنگ و هنر

مجوز هفته نامه ملک بیداری ویژه سبزوار صادر شد

تقدیر از فرماندار ویژه سبزوار به عنوان مقام برتر استان در جشن نوروزگاه

حمایت از کالای ایرانی به فرهنگ سازی نیاز دارد

امور شرعی با اجبار و تحمیل سازگار نیست

بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری در سبزوار

حمید ضیایی‌پرور مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها شد

تعطیل کردن نقد در جامعه به ضرر خود مسئولین است

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

ضرورت احداث کتابخانه های عمومی در مناطق حاشیه شهر سبزوار

علوم اجتماعی و محدودیت‌های قدرت

چهار بحران در مقابل تمدن ایران!

مردی که معلولیت را بی اثر کرد

آیین افتتاح نمایشگاه جاذبه های گردشگری ومعرفی اقوام ایرانی وصنایع دستی برگزار شد

چگونه می توانیم" شهری شاد" داشته باشیم؟

منزل حمید ممتحنی به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شد

فصل‌نامه «بیهق‌نامه» با حضور وزیر ارشاد رونمایی شد

سالانه بیش از 20 میلیون مسافر از محورهای ارتباطی سبزوار عبور می کنند

هفتمین همایش ملی ابوالفضل بیهقی برگزار شد

هنر؛ بهترین ابزار جهت توانمندسازی جامعه معلولان است

برنامه محوری افق روشنی در اختیار مدیران قرار می دهد

مشکلات فرهنگی و اجتماعی سبزوار مشخص شده است

در کجای آموزش جهان ایستاده‌ایم؟

ادبیات کودک آموزش و پرورش را کمک می کند تا آموزش های زندگی بهتری به دانش آموزان ارائه شود

1200 خانوار تحت پوشش داریم

مردم را غریبه ندانید

اختصاص 6 میلیارد ریال برای کاووش در تپه باستانی سبزوار

فعالیت روزانه 1300 نفر در مراکز کانون پرورش فکری سبزوار

سخنی با مسؤولین میراث فرهنگی سبزوار

کوپال؛ بهترین فیلم جشنواره‌ی بین المللی آمستردام