کد خبر : 8252
Print
الهام دانایی:

فمنیست به زبان ساده

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۴۳

Image titleسبزوارنگار/مفهوم فمنییست به زبان ساده

 الهام دانایی* 

فمنیست چیست؟

فمنیست؛ فحش نیست.

فمنیست مجموعه ای از باورهایی است در قالب جنبش های سیاسی و اجتماعی برای رسیدن زنان به حقوق برابر.

فمنیسم به معنای تنفر از مردها نیست.

فمنیست ها ضدیتی با ازدواج، عاشقی، بچه دار شدن، آشپزی، خانه داری، آرایش کردن، آرایشگاه رفتن، خوش هیکل بودن، ظرف شستن و رقصیدن با آهنگ های شش و هشتی ندارند.

فمنیسم؛ منکر تفاوت های بیولوژیکی بین دو جنس نیست.

یکی از مقاصد فمنیسم جنگیدن برای حق هر زنی است که آن گونه که دلش می خواهد زندگی کند بدون این که ساختارهای اجتماعی و قانونی و فرهنگی مانعش شوند.

فمنیسم؛ به چالش کشیدن سیستمی است که هویت زن را با چیز یا چیزهایی از قبیل هیکل، خوشگلی، مادر بودن و... تعریف کند.

فمنیسم؛ خواهان رفتار بدون تبعیض بر اساس جنسیت است.

فمنیسم؛ پذیرش این است که در بیشتر مواقع و بیشتر موارد، مردها از امتیازات بیشتری نسبت به زنان برخوردارند.(اجتماعی، قانونی، عرفی و فرهنگی، کاری، مالی و...)

فمنیست ها؛باور دارند که جنسیت در زندگی انسان ها عاملی تعیین کننده است که جایگاه سیاسی اقتصادی و اجتماعی افراد بر اساس آن شکل می­ گیرد. آن ها بین بدن و نقش اجتماعی افراد تفاوت می ­گذارند. به این معنا که می ­گویند هر انسانی در بدو تولد ممکن است مونث، مذکر یا دوجنسه به دنیا بیاید و بعدتر هویت اجتماعیش بر اساس این ظاهر تعریف می ­شود.

آن ها می گویند: مرد یا زن بودن یک امر اکتسابی است و نه ذاتی.

همچنان که "سیمون دوبووار" یکی از معروف ترین نظریه پردازان فمنیست باور داشت: «من زن، آفریده نشده ام، بلکه زن شدم.»

جنبش برابری حقوقی موسوم به موج اول فمنیست از آخرین دهه قرن 18 در آمریکای شمالی و اروپا شروع شد و تا پایان جنگ جهانی اول ادامه داشت. جنبشی که به دنبال دستیابی زنان به حقوق برابر با مردان به ویژه در حوزه مشارکت سیاسی و اقتصادی، به رسمیت شناخته شدن حق رای، حق مالکیت و حق طلاق از خواسته های اصلی فمنیست های موج اول بود.

فمنیست های موج دوم؛ پس از پایان جنگ جهانی اول طیف گسترده تری از مسایل مربوط به زنان را مورد توجه قرار دادند.

نابرابری های رسمی و غیر رسمی در خانواده، محل کار و حقوق مربوط به باروری و همچنین زنانه نگری و فرا رفتن از جنسیت در علم و فلسفه از جمله مسایل مطرح در این دوره بود.

در روسیه نیز "الکساندر کولونتای"؛ بولشویک روسی، نظریه فمنیسم کارگری را پس از انقلاب اکتبر 1917 مطرح کرد و خواستار رهایی زنان از قیود تحمیلی مردان شد. او در کتاب عشق سرخ، خواستار لغو ازدواج و خانواده شد.

کولونتای؛ رهایی زنان را مشروط به انقلاب کارگری می­ دانست و با تحقق انقلاب اکتبر، انقلاب جنسی را مطرح کرد.

از اوایل دهه 80 میلادی موج سوم فمنیسم شروع شد که تا به امروز هم ادامه دارد. دفاع از تنوع و تغییر و تأکید بر این که زنان از رنگ ها و قومیت ها، ملیت ها، ادیان و پیشینه های فرهنگی متفاوت می آیند از ویژگی های موج سوم فمنیست است.

کتاب جنس دوم "سیمون دوبووار" شاید مهمترین متن نظری فمنیست در قرن بیستم به حساب آید. او معتقد بود زنان به دلیل «دیگر بودن» ستم می بینند. زن، دیگر، است چون مرد نیست. مرد یعنی هستی آزادی که به وجود خویش معنا می ­بخشد و زن یعنی که دیگر یا یک شی که بدون مرد بی معناست. نظریه فمنیستی کلیتی واحد نیست و شامل دیدگاه هایی می شود که هر کدام توصیفی از ستم بر زنان را ارایه می ­دهند و با روشن کردن علل و پیامدهای آن راهبردهایی برای رهایی زنان از قید آن تجویز می کنند.

فمنیست های لیبرال می گویند فرو دستی زنان در قید و بندهای قانونی و عرفی ریشه دارد. به گمان آن ها چون تفکر مرد سالارانه، زنان را از نظر جسمی و فکری ذاتاً ضعیف تر از مردان می داند، آنان را از ورود به دانشگاه و بازار کار و عرصه های عمومی باز می دارد به همین دلیل بسیاری از زنان از شکوفایی باز مانده ­اند.

اغلب آن ها باور دارند که مردان نیز مانند زنان قربانی نقش های جنسیتی هستند.

به نظر فمنیست های مارکسیست ممکن نیست کسی به ویژه از میان زنان بتواند در جامعه ای طبقاتی به فرصت های برابر دست یابد. بنابراین ریشه ستم بر زنان، مالکیت خصوصی است و از علل اصلی ستم بر زنان، نظام سرمایه داری است.

فمنیست های سوسیالیست می گویند: وضعیت زنان محصول جبری جند جانبه است که از سوی ساختارهای تولید، ساختارهای تولید مثل و میل جنسی و ساختارهای جامعه پذیری کودکان اعمال می­ شود و تا زمانی که جایگاه زن در تمامی این ساختارها دگرگون نشود، رسیدن به کمال آزادی برای او غیرممکن خواهد بود.

رادیکال فمنیست ها معتقدند ستم بر زنان محصول نظامی مرد سالارانه است که سلطه، قدرت، سلسله مراتب و رقابت از ویژگی های آن است. آن ها می گویند نظام مردسالار، اصلاح پذیر نیست و باید آن را ریشه کن کرد. نه تنها ساختارهای سیاسی و قانونی مرد سالاری بلکه نهادهای اجتماعی و فرهنگی آن مثل خانواده، کلیسا و دانشگاه نیز باید سرنگون شود.

فمنیست های پسامدرن تلاش برای رسیدن به روایتی یگانه از فمنیست را نمونه اعلای تفکر مردانه می دانند و می گویند چنین چیزی نه ممکن است و نه مطلوب.

ممکن نیست چون تجربیات زنان متعلق به طبقات، نژادها و فرهنگ های مختلف است و مطلوب نیست چون یگانگی افسانه ای است که از آن برای به زانو در آوردن و یک کاسه کردن تفاوت ها بهره برداری شده است.

اندیشه ­های فمنیستی در بیشتر نقاط جهان با رنگ و بویی بومی پا گرفته ­اند که مهمترین آن ها، نظریه های فمنیستی اسلامی و فمنیسم سکولار در کشورهای مسلمان است. با این که فمنیسم راه خود را با مبارزه علیه تبعیض ها و نابرابری ها که به طور مستقیم بر اساس جنسیت بودند آغاز کرد ولی از آن جا که تبعیض ­های جنسیتی از دیگر تبعیض ها جدا نیستند، فمنیست ها به طور کلی قدرت و ساز و کارهای آن را نفی می­ کنند. آن ها با بررسی پیچیدگی های روابط قدرت به جستجوی راهکارهایی برای خروج از چرخه های سرکوب و تبعیض می پردازند.

سخنانی در باب فمنیست:

ما به خاطر نفرت از مردان فمنیست نشده ایم. ما فمنیست هستیم چون برای مردان احترام قایلیم و عاشق آنهاییم، فقط نمی فهمیم چرا آن ها همیشه متقابلاً به ما احترام نمی گذارند.(جرمنگریر)

 فمنیسم هیچ جنگی برپا نکرده، هیچ مخالفی را نکشته، هیچ اردوگاه اجباری را به راه نینداخته، هیچ ظلم و خشونتی را به کار نبرده. رای، شرایط کاری بهتر، امنیت خیابان ها، نگهداری کودک، رفاه اجتماعی، بحران تجاوز جنسی، زنان پناهنده، اصلاحات در قوانین مبارزه کرده و می­ کند. وقتی کسی میگوید: «اوه، نه، من فمنیست نیستم.» می پرسم: چرا؟ مشکلت چیست؟(دیل اسپندر)

چطور می شود دنیا را تغییر داد وقتی که فقط نیمی از آن به بحث ها دعوت می شوند یا احساس می کنند که حق شرکت در آن را دارند.(اما واتسون)

زنان زمانی به برابری واقعی دست خواهند یافت که مردان در مسئولیت پرورش نسل جدید با آن ها سهیم شوند.(روس بدرجنسبرگ، عضو دیوان عالی آمریکا)

وقتی موضوع تجاوز جنسی به میان می آید، کسی نمی گوید که مردها نباید الکل مصرف کنند. همیشه می گویند که زنان باید رفتار خود را عوض کرده یا لباس های دیگری بپوشند. «چرا مردها نباید پاسخگوی رفتارشان باشند؟»(جان استوارت)

*کارشناس ارشد مطالعات زنان

مطالب ارزشمندتان را برای ما به آدرس: sabzevarnegar@gmail.com ارسال کنید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
فاطمه بنائیان سفید
۱۳۹۵/۶/۱۳ ۱۱:۱۰
2 1
اما فمینیست تمام انچه گفتید نیست! گاهی در برخی از جاها شما اصلا فمینیست را تعریف نکردید بلکه شما چیزهایی را در قالب فمینیست گفتید که مخالف انست! از نظر تمام روانشناسان عالم،فمینیست ها ادم هایی هستند که با انسان وروحیاتش نا اشنا هستند . فمینیست ها خواهان مساوی بودن وعین هم بودن زن ومرد هستند در صورتی که از نظر روانشناختی ما به هیچ وجه شبیه ومثل هم نیستیم .....این به معنی اینکه کسی بالاتر یا پایین تر است نیست..بلکه اینست که ما مساوی وعین هم نیستیم ... در قران هم مصداق قوام را باید در زبان عربی جستجو کنید که به هیچ عنوان انچه ترجمه شده نیست! ایه صریح قران این است که برترین افراد از شما با ایمان ترین ودرست کار ترین شماست!نه صرفا جنسیت! این گفتگو قطعا ادامه خواهد داشت که در اینجا همین قدر کافی است پس لطفا از فمینیست در ذهن مردم دروغ نقش نبندید
حمید رحمانی
۱۳۹۵/۸/۲۵ ۰۷:۱۵
1 1
با سلام سرکار خانم دانایی . آیا مطالبی که گفتید را خودتان هم قبول دارید؟ شما گفتید که فمنیسم به چالش کشیدن سیستمی است که هویت زن را با چیز یا چیزهایی از قبیل هیکل، خوشگلی، مادر بودن و... تعریف کند.خوب در مقابل مردان زیبا ، خوش اندام و پدر بودن را هم داریم آنها را هم باید به چالش کشید . اصلا یعنی چی که به چالش بکشیم .مخالفت با ساختار های اجتماعی بر هم زدن نظام خانواده که خود پایه تشکیل جامعه است را مکتب ،تمدن ،فرهنگ یا هرچیز دیگر باید دانست.سیمون دوبووار نظریه پرداز فمنیستی سقط جنین را برسمیت شمرد و در حالیکه ادعا می کرد هرگز ازدواج نکرد وبه خاطر عقایده فمنیستی با هیچ مرد ارتباط نداشته چگونه به گفته خودش یک بار سقط جنین کرده؟آیا فکر نمی کنید فمنیست زائیده تفکر کابالایی می تونه باشد فمنیستی که بیش از نود در صد نظریه پردازهاش یهودی و صهیونیست هستند؟ مقام زنان بقدر بالا هست که نیازی به چالش کشیدن نداشته باشه .اگر افرادی فرصت طلب و سود جو در این میان هست ریشه ر ا قطع نکنیم یا به قولی با کشتن مریض مرض ریشه کن نمیشه .با تشکر
.......
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۲۲:۰۵
0 2
ممنونم از اطلاعات ارزشمندتون
یادداشت ها

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

از شریعتی ساواکی تا مصدق انگلیسی!!

دولت تا اطلاع ثانوی تدارکاتچی است!

برای مردی از تبار خدمت و فروتنی!

چرا سیاست در ایران بسیار جذاب است؟

مردانی که افسار رفتار و زبان خود را ندارند از رفتن به ورزشگاه محروم شوند

باید ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی تضمین شود

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

فاشیسم دم در ایستاده است!

گریس چرخ های بوروکراسی

مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

نوید بازگشت امید به سیاست ایران!

از انقلاب دفاع می کنم

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

دوازده اشتباه جمعی زمانه ی انقلاب 57

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

جامعه زخم‌خورده اژدهای کومودو

ارزیابی کارنامه شبکه های اجتماعی در اعتراضات اخیر

سهم خواهی بی ثمر

بیانیه انجمن اسلامی معلمان سبزوار پیرامون اعتراضات اخیر کشور

بازخوانی حادثه‌های اخیر و مساله‌ی امنیت ایران

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟