کد خبر : 8491
Print
حسین طاهری فرد:

صورت مسأله ای به نام هيات امناء در صندوق ذخيره فرهنگيان

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰

Image titleسبزوارنگار/صورت مساله اي به نام "هيات امناءدر صندوق ذخيره فرهنگيان و لزوم بازتعريف نقش ساير نهادهاي نظارتي

حسين طاهري فرد* کارشناس ارشد جامعه شناسي

اين روزها در رسانه هاي مکتوب و خصوصاً رسانه هاي مجازي، خبرهاي گوناگون درباره اختلاس و سوء مديريت در صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح مي شود. جنا ح هاي مختلف در تلاش براي بهره برداري از هياهوي ايجاد شده، يکديگر را به فضاسازي و اتهام زني متهم مي کنند. در اين ميان برخي از مسؤلان سابق آموزش‌وپرورش و بعضي از نمايندگان مجلس برحسب سليقه سياسي خود نوعاً با ژست دلسوزي مطالبي در خصوص اختلاس و سوء استفاده هاي کلان در صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح مي کنند که اين خود باعث ابهام و نگراني بيشتر فرهنگيان شده است.

صرف نظر از انگيزه واقعي کساني که از سر دلسوزي يا مغرضانه خبرهاي مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان را نقل مي کنند، نگاهي به عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان اين واقعيت را آشکار مي کند که صندوق ذخيره فرهنگيان از اهداف اصلی خود که افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي فرهنگيان بود، منحرف شده و با بحران جدي مواجه شده است.

عدم شفافيت در مسائل مالي و نبود نظارت کافي کارنامه غير قابل قبولي از عملکرد صندوق ارائه داده است.

در شرايط فعلي صندوق ذخيره فرهنگيان با مشکلات اساسی رو به روست و براي برونرفت از اين وضعيت نيازمند تغييرات و اصلاحات جدي در اساسنامه خود مي باشد. مطمئناً، بسياري از ابهامات و نابه ساماني هاي کنوني به عملکرد ضعيف و غير شفاف هيات امنا، هيات مديره و مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان بر مي گردد.

صندوق ذخيره فرهنگيان هم از لحاظ مديريتي و هم از لحاظ اقتصادي با مشکلات جدي درگير است. بخشي از ضعف ها و کاستي هاي موجود در صندوق ذخيره به عهده هيات امناست. مطابق ماده 12 اساسنامه موسسه، رييس هيئت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان وزير آموزش‌وپرورش است و انتخاب اعضاي هيات مديره، مديرعامل و بازرس اين صندوق از وظايف و اختيارات هيات امناست. هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان از نظر نظارتي نقش مجمع عمومي را به نيابت از سهام داران دارد.

طبق اساسنامه، اعضاي هيات امنا توسط وزير آموزش‌وپرورش تعيين مي شود که بايد ترکيبي از افراد آشنا به مسائل بازرگاني، تجاري و اقتصادي باشد! نگاهي به ترکيب هيات امنا و اعضاي هيات مديره و سوابق تحصيلي و اجرايي آنان خود گوياي بخشي از مشکلات وضعف هاي موجود در صندوق ذخيره فرهنگيان استچرايي انتخاب بعضی از اعضاي فعلي هيات امنا حکايتي تامل برانگيز دارد.

استدلال مرتضي حاجي وزير سابق آموزش‌وپرورش براي انتخاب خود و همتايش در نوع خود کم نظير است. مرتضي حاجي معتقد است از آن جايي که وي و حسين مظفر در بين فرهنگيان وجهه قابل قبولي داشته و به نيازها و خواسته هاي فرهنگيان آگاهي و اشراف کامل دارند ازطرف علي اصغر فاني به عضويت هيات امنا انتخاب شده اند!

هيات امنا مي تواند با استفاده از ابزارهاي قانوني خود(حسابرسان رسمي و بازرسان) نسبت به نظارت بر مجموعه تحت نظر خود اقدام نموده و بر اساس اطلاعاتي که از حسابرسان رسمی و بازرسان منعکس مي‌شود درباره عملکرد موسسه تصميم بگيرند. بعضي ازاعضاي انتصابي هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان پس از سکوتي معنا دار، عملکرد مديرعامل صندوق را در سه سال اخير مثبت و قابل دفاع مي دانند و معتقدند که اختلاسي رخ نداده است!

امروز، هيات امنای صندوق ذخيره فرهنگيان حتي در انجام ابتدايي ترين مسؤليت خود به عنوان يک نهاد نظارتي ناتوان است و اعضاي هيات امنا بهتر است به جاي استراتژي فرار به جلو و فرافنکي نسبت به وظيفه نظارتي خود پاسخ گو باشند !

اگر عملکرد صندوق و مدير عامل آن در سه سال گذشته در حوزه هاي سودآوري، ايجاد ارزش افزوده و افزايش خدمات به فرهنگيان عضو قابل قبول و مثبت است، چرا اسناد مالي موفقيت ها را جهت روشن شدن اذهان عمومي منتشر نمي کنید تا کارشناسان اقتصادي و منتقدان بي طرف بر درستي ادعاهايتان تاکيد کنند و درغگويان و اتهام زنندگان را رسوا گردانند؟!

اگر صندوق ذخيره فرهنگيان همان گونه که در اساسنامه اش آمده است بر اساس قانون تجارت اداره مي شود، پرداخت پاداش به مديران مجموعه نيز بايد بر اساس قانون تجارت باشد. پرداخت پاداش هاي کلان به مديراني که با عملکرد ضعيف خود باعث کاهش و ركورد سودآوري صندوق ذخيره فرهنگيان شده اند، با قانون تجارت منافات دارد!

پرداخت حقوق هاي آنچناني(نجومي در مقايسه با حقوق معلمان) به مديراني كه به لحاظ بنگاه داري كم توان و حتي بي تجربه اند و باعث كاهش سود و به نوعي زيان دهي صندوق شده اند به چه معناست؟ در چنين وضعيتي وظيفه هيات امنا چيست و چه كساني بايد پاسخ گوي ضرر وارده به سهام داران مجموعه باشند؟

آيا هيات امنا نبايد با نظارت دقيق و تغيير مديران ناکارآمد و ناتوان مانع ضرر دهي جديد صندوق مي شد؟ آيا عملکرد ضعيف هيات امنا شائبه سياسي کاري و نه کار اقتصادي را به ذهن معلمان القاء نمي کند؟

بخشي ديگري از ضعف ها و کاستي هاي موجود در صندوق ذخيره فرهنگيان به عهده نمايندگان مجلس و دستگاه هاي نظارتي مي باشد؛ چرا که به وظيفه قانوني و نظارتي خود به درستي عمل نکرده اند.

در شرايط کنوني مجلسيان پيش از آن که در فکر حل مشکلات عديده صندوق ذخيره فرهنگيان و وظيفه نظارتي خود باشند، بازهم گرفتار تسويه حساب هاي حزبي و جناحي شده اند. تحقيق‌وتفحص حق قانوني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. تحقيق‌ و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در مجلس هشتم و نهم مطرح شد ولي شوربختانه موضوع ناتمام ماند و راه به جايي نبرد.

در حالي که يك بار ديگر در مجلس دهم بحث تحقيق و تفحص مطرح و بي نتيجه باقي مانده است، رئيس کميسيون آموزش‌ و تحقيقات مجلس گفته است که گزارش‌هاي متعددي از تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان به مجلس رسيده است و تشخيص صحت‌ و سقم گزارش‌هاي رسيده مبني بر تخلف در صندوق ذخير فرهنگيان منوط به انجام تحقيق‌ و تفحص است.

حال سوال اساسي فرهنگيان اين است:

اگر واقعاً قصور و کوتاهي در مديريت صندوق ذخيره اتفاق افتاده است، چرا دستگاه هاي نظارتي و مراجع ذي‌صلاح منفعلانه فقط نظاره گرند و تلاشي براي روشنگري و استيفاي حقوق فرهنگيان نمي کنند؟

آيا عدم ورود مراجع ذي‌صلاح به موضوع اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان و عدم شفاف سازي و اطلاع رساني درست زمينه آشفتگي و ايجاد مشکلات بيشتر را فراهم نمي كند؟

اگر گزارشات واصله به کميسيون آموزش‌ و تحقيقات مستند مي باشند، چرا مجلسيان قدرت مندانه به وظيفه قانوني خود عمل نمي کنند و با قاطعيت با اختلاس گران و سوء استفاده کنندگان برخورد نميکنند؟

چرا اعضاي كميسيون آموزش‌ و تحقيقات مجلس به تحقيق‌ و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان رأي نمي دهند تا صحت‌ و سقم مقوله اختلاس و تضييع حقوق فرهنگيان در صندوق ذخيره فرهنگيان مشخص شده و مانع نگراني بيشتر فرهنگيان شوند؟

از نمايندگان مجلس خصوصاً اعضاي کميسيون آموزش‌ و تحقيقات مجلس تقاضا مي شود با استناد به اطلاعات و گزارشات مستند به دور از هرگونه رويكرد سياسي‌ و جناحي نسبت به استيفاي حقوق اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام عاجل نمايند و نتايج ارزيابي ها را بدون هر گونه ملاحظه اي به اطلاع مالکان واقعي صندوق ذخيره فرهنگيان برسانند، زيرا طولاني شدن سياه نمايی ها و اتهام زني ها به صندوق و منافع فرهنگيان لطمه زده و اظهارات نسنجيده افراد سودجو و فرصت طلب باعث ايجاد نگراني جدي و نارضايتي در بين جامعه بزرگ فرهنگيان مي شود...

*کارشناس ارشد جامعه شناسي

مطالب ارزشمندتان را برای ما به آدرس: sabzevarnegar@gmail.com ارسال کنید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
مردم و مسؤولین

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

وضعیت مرکز معاینه فنی خودرو سبک بیهقی سبزوار افتضاح است

تحمل جامعه؛ حدی دارد

نباید در اطلاعات مردم سرک کشیده شود

⁣رفراندوم حقِ نسلِ جدید است

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

گریس چرخ های بوروکراسی

مسئولان قدر مردم ایران را ندانستند

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

از انقلاب دفاع می کنم

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

سهم خواهی بی ثمر

انتقاد حق مردم است

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

همنوایی با معترضان با هدف انتقام انتخاباتی از دولت غلط بود

دبیرخانه مجازی توسعه پایدار شهرستان سبزوار تشکیل می شود

شفافیت؛ مهمترین رکن بودجه97 است

حوزه‌های علمیه نباید آلوده به بودجه‌های دولتی شوند

دولت؛ بازنگری اساسی در هزینه‌های غیرضروری مبتنی بر رانت انجام نداده است

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟

استبداد راه را بر فریب و دورویی باز می‌کند

علوم اجتماعی و محدودیت‌های قدرت

باید تکلیف خود را درباره «پلورالیسم» در جامعه روشن کنیم