کد خبر : 8630
Print
مهران صولتی:

نخست مشارکت، بعد گفت و گو

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۸

Image titleسبزوارنگار/نخست مشارکت، بعد گفت و گو

مهران صولتی*

ایران، یک جامعه بدون گفت و گو است. سیطره "مونولوگ" بر "دیالوگ "، اشتیاق به "پرگویی" و "کم شنوی"، میل مفرط به تحکم و سلطه ورزی، نبود سازوکارهای روشن و شناخته شده برای گسترش گفت و گو های معنادار و جمعی، حاکمیت اسطوره قاطعیت، و طرد فرآیندهای دستیابی به سازش های ماندگار در فرهنگ سیاسی، از نشانه های مهجور ماندن "گفت و گو" در ایران است. 

از سوی دیگر ایران امروزه با بحران هایی  دست و پنجه نرم می کند که راهکارهای کاهش و فیصله یافتن آن ها جز از مسیر گفت و گو نمی گذرد: 
۱- بحران منابع آبی به مرحله خطیری رسیده است. مصرف ۷۴ تا ۸۶ درصد منابع تجدید پذیر کشور موجب نشست دشت ها، پوکی خاک، خالی از سکنه شدن حدود ۷۰۰۰ روستا، و قرار گرفتن کشور در مرز فاجعه می باشد.
 ۲- بحران رکود و اشتغال، موجب محدود شدن مشارکت اقتصادی نیروهای فعال کشور در مرز ۲۴ میلیون نفر، رسیدن تعداد بیکاران به حدود ۱۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ و نابرابری جنسیتی شدید نیروی کار کشور ( ۱۳.۵% زنان و ۸۶.۵% مردان در بازار کار حضور دارند )  شده است.
۳-بحران فساد سیستمی که تا بن استخوان نظام اداری را آلوده ساخته و موجب کاهش عظیم میزان بهره وری کشور شده است. این بحران نه تنها نظام اقتصادی کشور را فشل و ناکارآمد ساخته بلکه مهم ترین عامل بی اعتمادی شهروندان نسبت به حاکمیت سلامت و اخلاق نزد مجریان و کارکنان می باشد.
۴-بحران سرمایه اجتماعی که در هر دو بعد پیوند و اعتماد به مرحله مخاطره آمیزی رسیده است. پیوندهای اجتماعی به ارتباطات فامیلی و خانوادگی تقلیل یافته و اعتماد شهروندان به فرآیندهای اجتماعی به شدت مخدوش شده است. ایران امروز به شدت از فقدان ارتباطات شبکه ای شهروندان رنج می برد؛ بیش از ۹۰ درصد شهروندان با شوراها یا دیگر گروه های علمی، صنفی، سیاسی همکاری نمی کنند. همچنین میزان عدم همکاری مردم با مدارس، بسیج، گروه های خیریه و ورزشی به بیش از ۷۰ درصد می رسد. ایران امروز تنها نام جامعه را یدک می کشد و بیشتر درگیر نوعی فردگرایی افراطی شده است. از سوی دیگر میزان اعتماد نیز به دلیل همین فقدان ارتباطات اجتماعی و شبکه ای وضعیت مخاطره آمیزی یافته است؛ در سال ۸۴، بیش از ۷۰ درصد مردم میزان چاپلوسی، دورویی، تقلب و کلاهبرداری در جامعه را "زیاد" ارزیابی کرده اند. برعکس  بیش از ۵۰ درصد مردم میزان گذشت، امانتداری، انصاف، تعهد و صداقت در جامعه را "کم" دانسته اند. این ها و بیش از این ها، دلایل محکمی بر ضرورت شکل گیری و آغاز مجموعه ای از گفت و گوهای ملی پیرامون حل و فصل، یا دست کم کاهش این بحران ها به دست می دهد. 
به عنوان اصلی این یادداشت برمی گردیم؛ نخست مشارکت، بعد گفت و گو! واقعیت این است که با فراگیر شدن و استقبال از ایده گفت و گو(بخشی به دلیل تاسی از ایده حوزه عمومی و کنش ارتباطی هابرماس)، مجموعه ای از گفت و گوهای تزئینی در کشور شکل گرفت که به دلیل پراکندگی و سلیقه ای بودن نتوانست منجر به انباشت دانش و تجربیات شود. گفت و گوهایی که یا به دلیل گرفتار ماندن در مصادیق سیاسی به جنگ حنجره با حنجره تبدیل شدند، یا چندان محافظه کارانه که توان تحلیل واقعی و ساختاری مشکلات موجود را فاقد بودند. گفت و گوهایی که گویا فقط قرار بود زمان خالی برنامه سازان صداوسیما را پر کرده و احیاناً ویترین فاخری برای تلویزیون ورشکسته دولتی باشند. می کوشم تا در ادامه و با بهره گیری از آموزه های جامعه شناسان پدیدار شناس (ساتاس و وکسلر) نشان دهم که چگونه مشارکت می تواند مقدمه ای ضروری برای شکل گیری گفت و گو تلقی شود.این دو جامعه شناس کوشیدند تا نشان دهند که شرط لازم برای شکل گیری کنش متقابل عبارت از حضور دو نفر، آگاهی نسبت به حضور دیگری، ضروری بودن حضور دیگری و نهایتاً پذیرش یک رابطه تعاملی می باشد. به عبارت ساده تر چنین کنشی مستلزم به رسمیت شناختن طرف متقابل در یک رابطه برابر می باشد. بنابراین در روایت "ساتاس و وکسلر" مشارکت پیش نیاز و لازمه کنش متقابل محسوب می شود. کنشی که با فقدان یکی از طرفین شکل نمی گیرد و شاید بعد از آغاز، با غیبت یک طرف به سمت محو شدن و از دست رفتن نیل پیدا می کند. با الهام از این آموزه ها می توان گفت که فقدان گفت و گو در جامعه ایران بیشتر ناشی از علل ساختاری همچون رابطه عمودی و سلسله مراتبی، غیر پاسخگو بودن حکومت، عدم وجود شفافیت در مناسبات سیاسی - اقتصادی، ضعف جامعه مدنی و عدم شکل گیری خرد سیاسی و امنیتی شدن سریع مباحث می باشد. این عوامل ساختاری موجب کاهش مشارکت شهروندان در یک رابطه افقی و برابر با یکدیگر شده است. از همین رو  گفت و گو های مبتنی بر نابرابری های ساختاری بیشتر جنبه فانتزی یافته و معمولاً نمایشی برای وجود مناسبات دموکراتیک تلقی می شوند.

مشارکت به مثابه پیش نیاز گفت و گو باید از پایین ترین سطوح تربیتی و در مدارس آغاز شود. دانش آموزان در عمل باید بیاموزند که موفقیت در گرو فعالیت های جمعی و با رعایت قواعد مشخص قابل حصول است. باید بیاموزند که رعایت نظم و ترتیب می تواند دستیابی به هدف را آسان تر کند و این که می توان از مسیر مشارکت راه هایی برای حل یک مشکل پیدا کرد.البته این آموختن ها باید به صورت نظام مند و با کمترین توصیه های شفاهی صورت گیرد. در سال های بعد افزایش مشارکت باید به کمک تقویت شوراهای دانش آموزی که تعیین نقش های آن توسط نظام بوروکراتیک تعیین نشده باشد تداوم یابد. دانش آموزان از مسیر مشارکت با هم سالان به تدریج می آموزند که حضور دیگری برای شکل گیری کنش های متقابلی مانند "گفت و گو" ضروری می باشد. فرا می گیرند که به رسمیت شناختن دیگری، شرط لازم برای ظهور یک کنش متقابل موفق است و به تجربه می آموزند که باید سازوکارهایی برای حل مشکلات بروز یافته در یک کنش متقابل مختصر و سپس در وسعت معضلات جامعه وجود داشته باشد. بنابراین از مسیر نهادینه شدن و آموزش مشارکت کودکان در سنینی که بیشترین بخت برای جامعه پذیری وجود دارد، می توان به شکل گیری و فراگیر شدن "فرهنگ گفت و گو" امید بست. مشارکتی که منجر به ظهور و شکل گیری یک گفت و گوی کیفی و غنی شود، می تواند همواره از این فرهنگ پشتیبانی و مراقبت کند. چنین مشارکتی در صورت تداوم می تواند به مثابه انباشتی از دانش و تجربیات عمل نموده و الگوهای موفقی از گفت و گو های موفق را به جامعه عرضه کند. بنابراین به طور خلاصه می توان از پیوند عمیق و وثیق "مشارکت" و "گفت و گو" سخن گفت. بدون وجود مشارکتی داوطلبانه، خودجوش و درون زا، نمی توان امید به شکل گیری گفت و گوهایی موفق داشت. وضعیتی که در آن "گفت و گو" بیشتر ابزاری برای بزک کردن چهره غیر پاسخگوی یک حکومت، یا وسیله ای برای ماله کشی بر نارسایی های عمیق اجتماعی تلقی می شود.

* دانشجوی دکترای جامعه شناسی

مطالب ارزشمندتان را برای ما به آدرس: sabzevarnegar@gmail.com ارسال کنید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
فرهنگ و هنر

مجوز هفته نامه ملک بیداری ویژه سبزوار صادر شد

تقدیر از فرماندار ویژه سبزوار به عنوان مقام برتر استان در جشن نوروزگاه

حمایت از کالای ایرانی به فرهنگ سازی نیاز دارد

امور شرعی با اجبار و تحمیل سازگار نیست

بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری در سبزوار

حمید ضیایی‌پرور مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها شد

تعطیل کردن نقد در جامعه به ضرر خود مسئولین است

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

ضرورت احداث کتابخانه های عمومی در مناطق حاشیه شهر سبزوار

علوم اجتماعی و محدودیت‌های قدرت

چهار بحران در مقابل تمدن ایران!

مردی که معلولیت را بی اثر کرد

آیین افتتاح نمایشگاه جاذبه های گردشگری ومعرفی اقوام ایرانی وصنایع دستی برگزار شد

چگونه می توانیم" شهری شاد" داشته باشیم؟

منزل حمید ممتحنی به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شد

فصل‌نامه «بیهق‌نامه» با حضور وزیر ارشاد رونمایی شد

سالانه بیش از 20 میلیون مسافر از محورهای ارتباطی سبزوار عبور می کنند

هفتمین همایش ملی ابوالفضل بیهقی برگزار شد

هنر؛ بهترین ابزار جهت توانمندسازی جامعه معلولان است

برنامه محوری افق روشنی در اختیار مدیران قرار می دهد

مشکلات فرهنگی و اجتماعی سبزوار مشخص شده است

در کجای آموزش جهان ایستاده‌ایم؟

ادبیات کودک آموزش و پرورش را کمک می کند تا آموزش های زندگی بهتری به دانش آموزان ارائه شود

1200 خانوار تحت پوشش داریم

مردم را غریبه ندانید

اختصاص 6 میلیارد ریال برای کاووش در تپه باستانی سبزوار

فعالیت روزانه 1300 نفر در مراکز کانون پرورش فکری سبزوار

سخنی با مسؤولین میراث فرهنگی سبزوار

کوپال؛ بهترین فیلم جشنواره‌ی بین المللی آمستردام