کد خبر : 8843
Print

آموزش رضایت مندی شغلی در مدرسه

جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۱

Image titleسبزوارنگار/آموزش رضایت مندی شغلی در مدرسه

محمد زاهدی اصل*

رضایت شغلی به عنوان بخشی از زندگی جایگاه ویژه‌ای در کیفیت زندگی افراد دارد ، چون وضعیت شغل افراد در ابعاد مختلف زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد/ شغل باید با روحیات،‌ تجربیات، علاقه‌مندی، ظرفیت‌ها و استعدادهای فرد سازگار باشد و فقط با سازگاری و ایجاد تناسب بین فرد، توانایی‌ها و شغل می‌توان شغل مورد نظر را برای فرد مناسب ارزیابی کرد/ میانگین کار مفید در جامعه ما حدود یک ساعت در روز بر آورد شده است/ در کشور ژاپن میانگین کار مفید بیش از هفت ساعت در روز تخمین زده می‌شود/ ارتقای رضایت مندی از زندگی در ابعاد مختلف یک امر تربیتی و فرهنگی است/ در چند سال اخیر مقطع راهنمایی در سیستم آموزشی کشور وجود داشت و فلسفه بروز این مقطع نیز شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان بود تا آنها متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهایشان به انتخاب رشته تحصیلی و شغل بپردازند/ متاسفانه در سال‌های اخیر با حذف دوره راهنمایی از سیستم آموزش و پرورش کشور به نسبت نوجوانان و جوانان در انتخاب رشته تحصیلی با چالش‌های متعددی مواجه می‌شوند/ تنها راهکار توجه به مقطع راهنمایی و دقت در چگونگی انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان است ....


   کار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت است. به طور خلاصه، می‌توان گفت: شغل یعنی کاری که فرد، مشغول به انجام آن است و از طریق آن، هم انجام وظیفه و هم امرار معاش می‌کند. «رضایت شغلی» نشان دهنده میزان رضایت افراد از شغل است. برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می‌کنند و برخی دیگر نیز از شغل خود متنفرند و فقط از سر اجبار یا بیم بیکاری، آن را انجام می‌دهند. بررسی علت‌های مهم نگرش کارکنان درباره رضایت شغلی یکی از جنبه‌های اصلی روان شناسی صنعتی - سازمانی است. مطالعات زیادی به منظور شناخت و درک عوامل موثر بر رضایت شغلی نسبت به سایر متغیرهای سازمانی صورت گرفته است. به علاوه ارزیابی نگرش کارکنان در این زمینه، به عنوان فعالیت عمومی و مشترک در سازمان‌هایی که مدیران به دنبال رفاه و بهزیستی جسمانی و روانی کارکنان هستند، مهم است.در اصل رضایت مندی شغلی بخشی از رضایت از زندگی محسوب می‌شود. در تقسیم زندگی به ابعاد مختلف می‌توان رضایت مندی شغلی را یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار تلقی کرد. طبیعتا چگونگی تحقق رضایت شغلی بر زندگی افراد تاثیرگذار است. این رضایت مندی در قالب رضایت از زندگی زناشویی، روابط اجتماعی، روابط درون و برون خانوادگی و... مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. رضایت شغلی به عنوان بخشی از زندگی جایگاه ویژه‌ای در کیفیت زندگی افراد دارد ، چون وضعیت شغل افراد در ابعاد مختلف زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد ؛ برای مثال شغل، مناسبت‌های خانوادگی، اجتماعی، اداری و داخل سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط مقوله رضایت شغلی یکی از مسائل مهم و اساسی در مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود. طبیعتا عوامل متعدد و متنوعی در رضایتمندی شغلی موثر است. عواملی که اساس آن به شغل مورد نظر فرد مربوط می‌شود.

ایرانی‌ها کمتر ازیک ساعت در روز کارایی دارند!

شغل باید با روحیات،‌ تجربیات، علاقه‌مندی، ظرفیت‌ها و استعدادهای فرد سازگار باشد و فقط با سازگاری و ایجاد تناسب بین فرد، توانایی‌ها و شغل می‌توان شغل مورد نظر را برای فرد مناسب ارزیابی کرد ، یعنی فرد به واسطه شغل به ارضای نیازهایش می‌پردازد و به این ترتیب در فضای کاری احساس آرامش می‌کند. برهمین اساس رضایت مندی شغلی از اولویت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان‌های گوناگون میانگین کار مفید در جامعه ما حدود یک ساعت در روز بر آورد شده است. این در حالی است که در کشور ژاپن میانگین کار مفید بیش از هفت ساعت در روز تخمین زده می‌شود. عدم کارایی شغلی در کشور ما به دلایل گوناگون همچون عدم رضایت مندی شغلی و عدم دلبستگی به شغل بروز کرده است. در اصل این گونه افراد به نوعی از رئیس خود راضی نبوده و به نسبت از مزایا و شرایط شان نیز چندان رضایت ندارند. در ضمن کاهش کارایی و عدم وجود رضایت مندی شغلی به مسائل دیگر همچون مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و... نیز مربوط می‌شود. در اصل عوامل درون و برون سازمانی روی میزان کارایی افراد تاثیر می‌گذارد. این مسائل را می‌توان در سازمان‌ها به عنوان عملکرد منابع انسانی مورد بررسی قرار داد.

بی‌توجهی به آموزش رضایت مندی شغلی

همگان باید بدانند که اگر کارکنان در یک فضای مدیریتی از شغل خود رضایت داشته باشند به نسبت کارآمدی آنها افزایش یافته و عملکرد با کیفیت‌تری از آنها بروز می‌کند. امروز شاهد عدم کیفیت مناسب در بین برخی از کالاهای تولید داخل هستیم که یکی از عوامل در بروز چنین مساله‌ای را می‌توان عدم دلگرمی و رضایت مندی شغلی در بین افراد برشمرد. برخی افراد در شرایط کنونی بدون رضایت شغلی به فعالیت می‌پردازند. در این شرایط یکی از وظایف مدیریت ایجاد و ارتقای رضایت مندی شغلی در بین کارکنان است و این امر فقط با بررسی‌های کارشناسی شده از سوی محققان بی طرف میسر می‌شود. برای مثال باید به شکل عملی در سازمان‌ها میزان رضایت مندی کارکنان و عوامل موثر در شدت و حدت آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همگان باید بدانند که ارتقای رضایت مندی شغلی و کارآمدی منابع انسانی برای کارفرما با سود دهی مناسب همراه است. بروز عدم کارایی و عدم رضایت مندی از شغل به عوامل متعددی بستگی دارد. با بررسی علت بروز عدم رضایت مندی شغلی باید به این امر تاکید کرد که ارتقای رضایت مندی از زندگی در ابعاد مختلف یک امر تربیتی و فرهنگی است. باید در دوره‌های مختلف تحصیلی به ویژه دوره‌های دبستان مسئولان آموزش کشور به آموزش این مقوله به کودکان بپردازند. برای مثال در چند سال اخیر مقطع راهنمایی در سیستم آموزشی کشور وجود داشت و فلسفه بروز این مقطع نیز شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان بود تا آنها متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهایشان به انتخاب رشته تحصیلی و شغل بپردازند.

یک ضرب المثل قدیمی می‌گوید: هر کسی را بهر کاری ساختند، یعنی انسان‌ها با روحیات و توانمندی‌های متفاوت می‌توانند مسئولیت انجام امور را بپذیرند. با شناسایی توانمندی‌های افراد به نسبت هر فردی مطابق با شرایط خود می‌تواند به انتخاب رشته تحصیلی و شغل مناسب دست یابد. متاسفانه در سال‌های اخیر با حذف دوره راهنمایی از سیستم آموزش و پرورش کشور به نسبت نوجوانان و جوانان در انتخاب رشته تحصیلی با چالش‌های متعددی مواجه می‌شوند. برای مثال در شرایط فعلی افراد در روند انتخاب رشته تحصیلی صد مورد را انتخاب می‌کنند تا بالاخره در یک رشته قبول شوند، در این شرایط مقوله ای تحت عنوان توانمندی و علاقه‌مندی چندان مدنظر قرار نمی‌گیرد. حالا این سوال مطرح است که چرا بخش قابل توجهی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشور بیکار هستند؟ با بررسی شرایط موجود نباید دلیل بروز چنین نارسایی‌هایی را بازار کار دانست، بلکه عمده دلیل بروز چنین نابه سامانی به عدم کسب مهارت مورد نظر از سوی افراد مربوط می‌شود. متاسفانه سیستم آموزش عالی کشور مهارت چندانی به این افراد نیاموخته است. بنابراین تنها راهکار توجه به مقطع راهنمایی و دقت در چگونگی انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان است. باید افراد در رشته تحصیلی مورد علاقه خود تحصیل کنند تا امکان رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی‌هایشان وجود داشته باشد. در دانشگاه‌های کشور نیز با بازنگری در رشته‌های تحصیلی باید بتوان در جذب دانشجو، مطابق با بازار اشتغال و نیاز کشور اقدام کرد.

*مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه

روزنامه آرمان

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
یادداشت ها

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

از شریعتی ساواکی تا مصدق انگلیسی!!

دولت تا اطلاع ثانوی تدارکاتچی است!

برای مردی از تبار خدمت و فروتنی!

چرا سیاست در ایران بسیار جذاب است؟

مردانی که افسار رفتار و زبان خود را ندارند از رفتن به ورزشگاه محروم شوند

باید ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی تضمین شود

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

فاشیسم دم در ایستاده است!

گریس چرخ های بوروکراسی

مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

نوید بازگشت امید به سیاست ایران!

از انقلاب دفاع می کنم

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

دوازده اشتباه جمعی زمانه ی انقلاب 57

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

جامعه زخم‌خورده اژدهای کومودو

ارزیابی کارنامه شبکه های اجتماعی در اعتراضات اخیر

سهم خواهی بی ثمر

بیانیه انجمن اسلامی معلمان سبزوار پیرامون اعتراضات اخیر کشور

بازخوانی حادثه‌های اخیر و مساله‌ی امنیت ایران

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟