کد خبر : 8931
Print
حسین طاهری فرد:

ترميم کابينه و عدم تحقق وعده‌هاي دولت‌مردان

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۳

Image titleسبزوارنگار/یادداشتی در خصوص عدم تحقق وعده‌هاي دولت‌مردان؛‎ 
ترميم کابينه و عدم تحقق وعده‌هاي دولت‌مردان در عمل؛ آيا فرهنگيان از روحاني عبور مي‌کنند؟ 
حسين طاهري‌فرد* 
در آبانماه پس از برکناري فاني، دانش‌آشتياني تکنوکراتی ۶۱ ساله و دانشيار دانشگاه خواجه نصيرالدين‌طوسي با آرايي نه‌چندان قاطع توانست از مجلس دهم راي اعتماد بگيرد و سيزدهمين کليددار بزرگترين دستگاه اجرايي کشور شود. با توجه تغييرات اخير در کابينه دولت يازدهم که از قضا دولت‌مردان آن را در راستاي تغيير نگاه دولت به فرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزش‌و‌پرورش عنوان کردند، انتظار مي‌رفت تغييرات مثبتي را در بودجه سال 1396 آموزش‌و‌پرورش شاهد باشيم. جامعه کثير فرهنگيان انتظار داشتند که بودجه آموزش‌وپرورش در لايحه بودجه 1396 کل کشور از رشد قابل قبولي برخوردار باشد تا در نظام تأمين مالي اين نهاد مهم‌ و حساس چالشي ايجاد نشود. اما شوربختانه در ميان بهت و ناباوري فرهنگيان بودجه 1396 آموزش‌و‌پرورش در مقايسه با بودجه سال قبل افزايش قابل توجهي پيدا نکرد تا در سال 1396 هم‌چنان فرهنگيان شاهد کسري بودجه و ناتواني در پرداخت معوقاتشان باشند. بودجه پيشنهادي آموزش‌و‌پرورش براي سال 1396 فقط کفاف پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان و پرسنل اين وزارتخانه‌ را دارد و با توجه به عدم پيش‌بيني واقعي بودجه مورد نياز آموزش‌و‌پرورش براي سال آتي، قطعاً آموزش‌و‌پرورش با توجه به بدهي‌هايي که اکنون دارد دچار مشکل مي‌شود. با نگاهي به لايحه ‌بودجه ارائه شده به مجلس و سهم آموزش‌و‌پرورش از اين بودجه، به‌سادگي مي‌توان فهميد که با افزايش 10 درصدي بودجه 1396 نسبت به سال قبل، عملاً مشکلات معيشتي فرهنگيان در سال آينده هم پا برجا خواهد بود. همواره رشد بودجه آموزش‌و‌پرورش نسبت به رشد بودجه‌عمومي کشور بيشتر بوده است و براي اولين بار در لايحه سال 1396 از اين رويه تبعيت نشده است. در‌حالي که رقم کل بودجه سال 1396 نسبت به سال قبل 11 درصد رشد داشته است، سهم آموزش‌و‌پرورش نسبت به رشد بودجه‌عمومي کشور چيزي در حدود 6 درصد است که اين افزايش ناچيز خود نشان از كم‌توجهي و خروج آموزش‌و‌پرورش از چرخه اولويت‌هاي دولت يازدهم دارد. به لحاظ ظاهري بودجه آموزش‌وپرورش در هر سال افزايش مي‌يابد اما چون اين افزايش متناسب با نرخ تورم نيست عملاً مي‌توان گفت که هيچ افزايشي در بودجه اين وزارتخانه صورت نگرفته و حتي با کاهش نيز مواجه شده است. دانش‌آشتياني بارها از برنامه‌هاي آتي خود براي حل مشکلات اقتصادي فرهنگيان و از طرح‌هاي کوتاه مدتش براي جذب منابع مالي مورد نياز براي پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش و ساير معوقات فرهنگيان سخن گفته بود. اما شوربختانه با تمام وعده‌هايي که پيش از راي اعتماد و در مجلس براي کسب راي اعتماد از نمايندگان داده بود عملاً نتوانست با لابي‌هاي پشت پرده و اعمال نفوذ بودجه بيشتري براي وزارتخانه‌اش جذب نمايد تا يکبار ديگر شائبه سياسي‌و‌انتخاباتي بودن انتصابش بيشتر به ذهن‌ها خطور نمايد. دانش‌آشتياني با سخنان پوپوليستي‌اش و مهمتر دانستن مساله آموزش‌و‌پرورش از مساله برجام توانست در اذهان بخشي از فرهنگيان شبهه ايجاد نمايد و آنان را به حل مشکلاتشان اميدوار نمايد. اما اگر واقع‌گرايانه به برنامه‌ها و طرح‌هاي وزير جديد آموزش‌و‌پرورش نگاهي بيندازيم بايد اعتراف کرد که او در محقق نمودن وعده‌ها‌يش ناکام مانده است و به اهداف اصلي که مورد مطالبه‌ي اکثريت فرهنگيان بود و از قضا از دليل ناکامي فاني نيز بوده است، نرسيده است. واقعيت موجود اين است که ارتقاي شأن ‌و ‌منزلت اجتماعي معلمان و حل مشکلات معيشتي فرهنگيان بيشتر به شعاري زيبا و انتخاباتي شباهت دارد، چراکه اگر کمي با تعمق و دقت به نحوه برخورد دولت با مشکلات و کاستي‌هاي نهاد حساس و استراتژيک آموزش‌و‌پرورش نگاهي موشکافانه بيندازيم مي‌بينيم که طي سال‌هاي گذشته و به خصوص ماه‌هاي اخير نه تنها اقدام عملي صورت نگرفته است که چه بسا دولت اهتمامي براي حل مشکلات اين حوزه ندارد. در اين ميان آنچه بيشتر فرهنگيان را آزرده خاطر مي‌کند اين است که به نظر مي‌رسد تمامي برنامه‌ها و شعارهاي دولت يازدهم و وزير آموزش‌و‌پرورش در حد همان شعار باقي مانده و قرار نيست هيچ تغيير محسوسي در وزارت آموزش‌و‌پرورش ايجاد گردد.

اين‌روزها در‌حالي که فرهنگيان در مشکلات اقتصادي غلت مي‌زنند و در طول ماه‌هاي اخير زير فشارهاي اقتصادي خميده شده‌اند، دولت‌مردان از ارتقاي منزلت اجتماعي و حل مشکلات فرهنگيان « سخن » مي‌گويند و صدا‌و‌سيماي ملي مغرضانه با خبرهاي آنچناني‌اش حرص‌ فرهنگيان را در مي‌آورد. مسلماً توسعه آموزش‌و‌پرورش و اصلاح ساختار ناکارآمد آن و ارتقاي جايگاه اجتماعي فرهنگيان به صرف « شعار » ميسر نمي‌شود و نيازمند تغيير و تحولات اساسي در سطح حاکميت و جامعه است. هدايت بزرگ‌ترين نهاد دولتي کشور و مهم‌ترين منبع مولد سرمايه فرهنگي و ارتقاء سرمايه اجتماعي و زمينه ساز توسعه همه جانبه و پايدار کشور، نيازمند برنامه‌هاي راهبردي و بلند مدت، برنامه ريزي‌هاي کلان و روش‌هاي علمي است. اگرچه دولت‌مردان اعتدال از حضور خود در دور دوم رياست‌جمهوري تا حد بسيار بالايي يقين حاصل کرده‌اند، اما نبايد فراموش کنند برنامه‌هاي تبليغاتي و وعده‌هاي سرخرمن باعث دلسردي و دل‌آزردگي بيشتر قشر آينده‌ساز و زحمتکش فرهنگيان خواهد شد. رويه‌اي که دولت يازدهم در مواجهه با مطالبات و مشکلات فرهنگيان در حال حاضر پيش گرفته است، در مجموع بازي دوسرباخت را براي دولت به ارمغان مي‌‌آورد. فرهنگيان تبعيض و اجحاف را با تمام وجود لمس مي‌کنند و شعارها و اقدامات پوپوليستي وزير و دولت روحاني باعث نارضايتي و بي‌اعتمادي بيشتر فرهنگيان به دولت يازدهم خواهد شد. قطعاً نارضايتي فرهنگيان به پايگاه رأي روحاني در انتخابات آتي آسيب مي‌زند و تعداد حاميان او را تا حد زيادي کاهش مي‌دهد و اين احتمال وجود دارد که قشر فرهيخته فرهنگيان در صورت عدم موفقيت دولت در تحقق خواسته‌هاي به حق آنان، از آن عبور کنند و اين‌بار فرهنگيان پروژه عبور از روحاني را کليد بزنند. از اين رو رئيس‌جمهور و مردان تصميم‌سازش بايد قدر فرصت‌ها و استفاده صحيح از آن‌ها را از دست ندهند و با تغيير رويکرد و با اقدامات عملي در بهبود اوضاع آموزش‌و‌پرورش و فرهنگيان و دانش‌آموزان بکوشند. تا شايد بتوانند اعتماد جامعه بزرگ فرهنگيان به دولت يازدهم بازگردانند. چراکه در انتخابات آتي رياست‌جمهوري، روحاني نياز به حمايت جامعه کثير فرهنگيان دارد و با شرايط فعلي، کمي دور از ذهن است که دست حمايتي در اين جمع ديده شود.

*کارشناس ارشد جامعه‌شناسي

مطالب ارزشمندتان را برای ما به آدرس: sabzevarnegar@gmail.com ارسال کنید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
یادداشت ها

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

از شریعتی ساواکی تا مصدق انگلیسی!!

دولت تا اطلاع ثانوی تدارکاتچی است!

برای مردی از تبار خدمت و فروتنی!

چرا سیاست در ایران بسیار جذاب است؟

مردانی که افسار رفتار و زبان خود را ندارند از رفتن به ورزشگاه محروم شوند

باید ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی تضمین شود

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

فاشیسم دم در ایستاده است!

گریس چرخ های بوروکراسی

مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

نوید بازگشت امید به سیاست ایران!

از انقلاب دفاع می کنم

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

دوازده اشتباه جمعی زمانه ی انقلاب 57

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

جامعه زخم‌خورده اژدهای کومودو

ارزیابی کارنامه شبکه های اجتماعی در اعتراضات اخیر

سهم خواهی بی ثمر

بیانیه انجمن اسلامی معلمان سبزوار پیرامون اعتراضات اخیر کشور

بازخوانی حادثه‌های اخیر و مساله‌ی امنیت ایران

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟