کد خبر : 9148
Print
اسماعیل جوکار:

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۵

Image titleسبزوارنگار/آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

اسماعیل جوکار*                           
         چه به عمد و چه به سهو ،  چه به شوخی چه به جد ،دوستان و نادوستانم ،از من می پرسند :حالا که بازنشست شده ای چرا ریشت را سه تیغه نمی زنی؟
      رندانی را که طنازانه نسبت به ریش های بی ریشه ی کنونی انتقاد می کنند بی پاسخ می گذارم چون به آنان حق می دهم ؛ مرا سپر بلا نموده و دوست دارند بدین طریق دق دلی های چندین و چند ساله ی خود را‌ بر سرم خالی کنند ؛ دیوار مرا کوتاه تر از برج های از ما بهتران یافته اند تکرار همان حکایت آهنگر بلخ و مسگر شوشتری.
      همین رندان از همه جا با خبر ، وقتی هم که مرا با سر تراشیده در ایام عید می بینند می پرسند : حتما زندان بوده ای چون آن قدر فهیم هستی که آخر عمری حج را بی خیال شوی و به نیکنامی این چند صباح را سپری کنی !  کدام آدم عاقلی در ایام عید  ، موی نداشته اش را از ته می تراشد؟ ریشت را از ته بتراش نه سرت را ای ساده !
        و اما در جواب جماعتی که نه به عمد و  نه به شوخی ، بلکه از روی صداقت مریّش بودنم را زیر سوال می برند عرض می کنم : " اولا از تراشیدن ریش چندان دلخوشی ندارم و همین که هر چند ماه  آلبوم خاطراتم را ورق می زنم و سرازیری عمر را می بینم از خودم و دنیایم ناامید می شوم تا چه رسد به این که برای تراشیدن ریش ، هر روز روسیاهی ام را در آینه ، نظاره گر باشم !  رنگ کردن موی و تراشیدن ریش سفید از ته ، به گمانم "لگد بر مرده زدن است و آب در هاون کوفتن ".
      ثانیا ، شاید زمانی ریش ملاک بوده و از لوازمات تفکیک ناپذیر یک مومن به حساب می آمده اما حالا مردم ، روشن تر به قضیه نگاه می کنند و می دانند آنچه که  نگاهدار  شخص است ریشه است نه ریش . داشتن ریش مثل سبیل است یکی سبیل می گذارد یکی هم از سبیل بدش می آید .
     خداوند دانای کُل است و مطمئنا به ما جماعت در راه مانده ، گوشه ی چشمی خواهد انداخت "  .
                                                  ان شا الله

*فرهنگی بازنشسته

مطالب ارزشمندتان را برای ما به آدرس: sabzevarnegar@gmail.com ارسال کنید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...