کد خبر : 9177
Print
پیشنی عریس:

کرسی برخی نامزدها

جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۷

Image titleسبزوارنگار/کرسی برخی نامزدها

آفتاب کودکی یادش به خیر
    حتما هم سن و سالان بنده از کرسی زغالی و گرمای مطبوع آن ، در خاطرشان هست .یادش به خیر ، عجب دوران خوشی داشتیم . از ترس سرمای استخوان سوز بیرون ، سرمان را زیر لحاف می کردیم و فوری خوابمان می گرفت ؛ خوابی عمیق ، آن قدر عمیق که گاه به حال اغما می افتادیم ؛ دی اکسید متصاعد از زغال پوست بادام ، ما را تا سر حد مرگ ، پیش می برد و  اگر والدینمان دیر متوجه می شدند و به دادمان نمی رسیدند ، زودتر از آنها، ریق رحمت را سر کشیده و به دیار باقی می شتافتیم .
     کجاست آن پدر ومادر دلسوزی که ما را از زیر کرسی برخی نامزدهای انتخاباتی بیرون کشد و به ما بفهماند که سرمای جانسوز بیرون ، بسیار برایمان بهتر از فضای مسموم و پر تنش است ؛ فضایی که خُلق آدم را تنگ می کند و آدم دلش می خواهد لحاف کرسی را کنار زده و از کوزه ی بیداری ، مشتی آب به صورتش بزند .
                                                پیشنی عریس

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...