کد خبر : 974
Print
سبزوارنگار

عاشورای حسینی در سبزوار: هیأت شاه حسینی"یزدی ها"-مثنوی "شیعه نامه"

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۴۶

خلاصه خبر

سبزوارنگار/ هیأت شاه حسینی "یزدی ها" ؛ غالباً شامل یزدی های مقیم سبزوار هستند که خانواده های آن ها از شهرهایی چون: یزد، مهریز و اردکان به سبزوار مهاجرت کرده اند.این هیأت با قدمتی بیش از یک قرن یکی از قدیمی ترین هیئات سبزوار است هیأت امنا با تأسی از سنت هایی که پدرانشان در عزای سید و سالار شهیدان رعایت می کردند پس از سال ها همچنان پایبند به میراثی هستند که ازپ یشینیان خود به یادگار بر جای مانده است.

عاشورای حسینی در هیأت شاه حسینی "یزدی ها"ا

هم برنامه های این هیأت در صبح روز عاشورا قرائت زیارت عاشورا،  سخنرانی و مرثیه سرایی در مدح اباعبدالله الحسین(ع) است.سپس عزاداران نماز ظهر عاشورا را به جماعت می خوانند و در ادامه ی مراسم سنتی 

"گل بر سر مالیدن" را انجام می دهند.

مراسم سنتی "گل بر سر مالیدن"دراین مراسم؛ رییس هیات امنای حسینیه، تربت مطهر امام حسین(ع) را با گلاب ناب مخلوط می کند و بر سر و لباس عزاداران می مالد، گل بر سر مالیدن "یزدی ها" به این معناست که با شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفایش سوگواران حسینی خاک بر سرشده اند.پس از انجام مراسم سنتی "گل بر سر مالیدن"؛ اعضای هیأت، مسیر خیابان رضوی تا امامزاده یحیی را همراه با نوای ذاکر اهل بیت زنجیر می زنند.

شب شام غریبان امام حسین(ع):در شب شام غریبان امام حسین(ع)، عزاداران هیأت "شاه حسینی" برای عرض تسلیت به بیت "حضرت آیت الله سید محمد حسن علوی" می روند و ضمن عزاداری، مصیبت وارده بر جد بزرگوارشان را به ایشان تسلیت می گویند.

مراسم سنتی "جوش یزدی"زدن:از دیگر آیین این هیأت؛ مراسم سنتی "جوش یزدی"زدن است. در این مراسم؛ سوگواران حسینی در مدح امام حسین(ع) و مصایب وارده بر خاندان رسول خدا اشعاری را می خوانند که در اصطلاح به "جوش یزدی" شهرت یافته است.

شب قتل حسین(ع) است می زنیم جوش فلک سرگشته و عالم سیه پوشدسته دیگر در جواب می گویند:شب قتل حسین(ع) بی گناه است فلک سرگشته و عالم سیاه است......یک پسر گم کرده یعقوب از فراغش کور شداو پسر گم کرد و ما هم پدر گم کرده ایم(۲) یا حسین(ع)دسته دیگر در جواب می گویند:ای عزیزان! پادشاه بحر و بر گم کرده ایمدر زمین کربلا در و گهر گم کرده ایم(۲) یا حسین(ع).....امشب از قندیل شاه کربلا خون می چکد     بر در و دیوار آن ماتم سرا خون می چکددسته دیگر در جواب می گویند:امشب از چشم ملائک تا سما خون می چکدبر در و دیوار آن ماتم سرا خون می چکد......قاسم(ع) و علی اکبر(ع)، یک طرف علی اصغر(ع) دشت کربلا امشبدشت پر جفا امشب وامصیبتا امشبدسته ی دیگر در جواب می گویند:ماتم شهیدان است ماتم غریبان استدشت کربلا امشب دشت پر جفا امشب وامصیبتا امشب"

راوی اشعار:محمد اسماعیل بهروزیان"مثنوی"شیعه نامه"

از علی گویم که سرآغاز اوست                 دیگران زشتند و تنها ناز اوستاز علی گفتن نیاز شیعه است                  رکن واجب چون نماز شیعه استاز علی گفتن سرورت می دهد                 وصف حال او شعورت می دهدای که هر دم، دم زمولا می زنی                هی به سینه سنگ او را می زنیادعای شیعه بودن ساده است                کو کسی که شیعه ای دل داده استشیعه؛ یعنی با تمام جان و پوست             محو گشتن در کمال ذات دوستشیعه؛ خود را وقف مولا می کند               در نداری ها مدارا می کندشیعه؛ سختی را تحمل می کند                مشکلی دارد توسل می کندشیعه؛ خود را می سپارد دست یار             تا بماند در امان در روزگارشیعه؛ راضی به رضای خالق است            شیعه بی قال و غش است و صادق استشیعه؛ بیت المال را باشد امین                 مثل مولایش امیرالمؤمنینمدعی! مانند مولا مرد باش                    مردم خود را دوای درد باشدیده بگشا و ببین اطراف را                      دل مده مهمانی اشراف رابا فقیران و یتیمان یار باش                       حرف کمتر گوی و مرد کار باششیعه باش! شیعگی را پیشه کن              لحظه ای بنشین به خود اندیشه کنبا زبان و فعل بودن شیعه باش                راه را بشناس بعداً شیعه باشگرچه مثل او شدن باشد محال                قطره ای اندک شو از بحر کمالاز علی درس سبک بالی بگیر                  با علی باش و علی وار بمیرخویش را پابند این دنیا نکن                    خنده بر لبخند این دنیا نکنمال دنیا بی وفایی می کند                   شیعه را اهل گدایی می کندشیعه تا شد محو دنیا کور شد                  از مقام شیعه بودن دور شدشیعه ای که کور باشد شیعه نیست       از امامش دور باشد شیعه نیستشیعه؛ یعنی سربلندی در جهان             شیعه یعنی افتخار هر زمانشیعه؛ یعنی عشق بازی با علی            شیعه یعنی لا ولی الا علیشیعهغ باکی در دلش از دار نیست           دست بردار از ثنای یار نیستگر شود صد بار با شمشیر تیز                  عضو عضوش قطعه قطعه ریز ریزباز لبها را زهم وا می کند                     عاشقانه مدح مولا می کندشیعه؛ هر دم می پرد در بام او                عشق بازی می کند با نام اوشیعه؛ یعنی مالک و عمارها                    میثم تمار روی دارهاشیعه؛ یعنی حجر بی سر روی خاک         شیعه یعنی یا علی روحی فداکمی دهد سر را که گردد سر بلند                این برایش هست شیرین تر ز قندشیعه؛ سر را گر دهد در راه یار                 پس نمی گیرد دگر از کردگارشیعه؛ یعنی کشته ی راه حسین               یاوران پاک و آگاه حسینشیعه؛ یعنی بی شک و چون و چرا            گوش جان دادن به حرف مقتدادر طریق او قدم برداشتن                      جای پای مقتدا بگذاشتنشیعه؛ شیطان را هراسان می کند          پیروی از امر قرآن می کندشیعه؛ با هرکس که عهدی بسته است    عهد خود را لحظه ای نشکسته استشیعه؛ می جوید کمال خویش را                 از علی پرسد سؤال خویش راشیعه؛ می بیند همیشه چاه را               می شناسد راه از بی راه راشیعه؛ یعنی عشق و ایمان و عمل           سر سپردن شهد "اهلی من عسل"شیعه؛ می گویدکه خون پیکرم               باد تقدیم وفدای رهبرمشیعه؛ معنای دقیقش کربلاست            شیعه؛ با کرب و بلا نام آشناستآن که بیعت کرد در خم غدیر                    باز باید پا نهد در این مسیرهر که می خواهد ببیند روی یار             لیک باید پا نهد در کوی یارباید از دل بر کند این ننگ را                   لذت دنیای رنگارنگ راحر اگر حر شد؛ دلیلش غیرت است        گفتن لبیک بر این دعوت استگفتن لبیک کاری ساده نیست             ترس دارد آن کسی که آزاده نیستمرد اهل درد می خواهد حسین           ساده گویم مرد می خواهد حسینمرد میدانی؛ حسینی وار باش              شک نکن در دین خود بیدار باشمرد میدانی؛ نمازت را بخوان                دین خود را بی سر و بی ته ندانپایه ی دین خدا یعنی نماز                     حاصل کرب و بلا یعنی نمازمی دهد بر باد اصل کار را                    می زنی بر سینه سنگ یار را؟!هست ناموست در انظار گناه              غیرتت کو ای رفیق نیمه راه؟عشق یعنی عفت یاس علی             غیرت چشمان عباس علیگر چه او را با عمود آهنین                    کرد دشمن واژگون از صدر زینباز چشمانش به سوی خیمه بود          رو به سوی آبروی خیمه بودآبروی خیمه ها یعنی حجاب               خواهر مظلومه ی او در نقابآبروی خیمه یعنی زینبین                 عفت ناموس مولایش حسینگر چه افتاده است او را هر دو دست      غیرت عباس ما را کشته استخواهرش زینب اسیر درد شد              همسفر با فرقه ی نامرد شدگرچه پا در عرصه ی ماتم نهاد               محرمانش را اگر از دست دادخستگی را ارزشی قایل نشد           لحظه ای از عفتش غافل نشدکربلا نوری است فوق نورها               گر چه تاریک است چشم کورهاکور را حظی از این دیدار نیست         شیعه ای که کور شد هشیار نیستمی شود شمشیر در دست یزید       تیغ بر مولای خود خواهد کشیدکربلا الگوی مردان خداست               مدرس ایمان و تقوا وفاستکودک و پیر و جوانش ارزشند              کل مردان و زنانش ارزشندحاصل آن خون پاک شیعه است         کربلا زین رو ملاک شیعه استشیعه؛ در راه ولایت جاری است          در رگ او خون غیرت جاری استشیعه؛ تمرین شهادت می کند           از امام خود حمایت می کندشیعه؛ یعنی مرغ آزاد و رها               "گه مدینه می رود گه کربلا"شیعه؛ هرگز تن نداده زیر ننگ           یک پرش سرخ است و یک پر سبز رنگبال سرخش مکتب خون خداست     شیعه سر بر دار راه کربلاستعشق عاشورا سعیدش می کند     در مسیر حق شهیدش می کندبال سبزش انتظار منتظر                  تا که باز آید مرادش از سفرروز و شب ها بی قراری می کند        در فراق یار زاری می کندعمر خود را بی شکیبی می کند      در فراق او غریبی می کندمی کند تاریخ را هر دم مرور             می شود آماده ی وقت ظهورشیعه؛ چون دارد دو بال خویش را       عاقبت بیند کمال خویش را"

شعر از شاعر جوان سبزوار حمید ضیا یزدی"

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
گزارش و گفت و گو

لزوم همکاری تمام نهادها برای مقابله با تکدی گری در سبزوار

مشکل اصلاح‌طلبان این است که نمی‌گویند چگونه می‌خواهند شعارهای خود را محقق کنند

امور شرعی با اجبار و تحمیل سازگار نیست

تحمل جامعه؛ حدی دارد

حکیم سبزواری به عنوان خاتم الفلاسفه شناخته می شود

مشکلات حاشیه شهر سبزوار

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

مسئولان قدر مردم ایران را ندانستند

عبور از روحانی به عبور از نظام متصل می شود

نشست خبری مسؤولین دانشگاه حکیم سبزواری با اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد

رئیس جمهور کمتر از 15 درصد قدرت را در اختیار دارد

مشاورین مدیر آموزش و پرورش سبزوار انتخاب شدند

عرصه سیاست جایی برای ایده آل‌گرایی‌نیست!

ازدواج و اشتغال؛ بیش ترین دلیل ترک تحصیل دانش آموزان است

آیین نامه دبیرخانه مجازی توسعه پایدار شهرستان سبزوار تدوین شد

همنوایی با معترضان با هدف انتقام انتخاباتی از دولت غلط بود

چالش تعطیلی شهربازی سبزوار به روایت سرمایه گذار، شهرداری و اداره برق

دبیرخانه مجازی توسعه پایدار شهرستان سبزوار تشکیل می شود

شفافیت؛ مهمترین رکن بودجه97 است

استبداد راه را بر فریب و دورویی باز می‌کند

مهمترین اولویت های شورای اسلامی شهر سبزوار

همکاری با انجمن اسلامی معلمان برای ما افتخار است

معلمان گاهی به خاطر مطالبات صنفی، برچسب ضد امنیتی می خورند

سرمایه داروسازی طاها، طی سی ماه گذشته، 6برابر شده است

باید تکلیف خود را درباره «پلورالیسم» در جامعه روشن کنیم

گزارش صد‌ روزه و وعده‌هايي که اجرايي نشد!

سخنگوی رسمی انجمن اسلامی معلمان سبزوار معرفی شد

هیأت رئیسه و مسؤولین کمیته های انجمن اسلامی معلمان سبزوار انتخاب شدند

دومین مجمع عمومی انجمن اسلامی معلمان سبزوار برگزار شد

درخواست پست توسط برخی اصلاح طلبان از روحانی؛ وهن اصلاح طلبی است